Φορολογικά

Οδηγός δηλώσεων 2022 – Διαθέσιμο και το έντυπο Ν

Ενημερώνουμε τους συνδρομητές του κόμβου ότι στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δηλώσεις 2022» προστέθηκε και το έντυπο Ν.

Αναλυτικά, τα έντυπα που έχουν ενημερωθεί με τις νέες οδηγίες και είναι διαθέσιμα στον οδηγό είναι τα ακόλουθα:

– Έντυπο Ε2
– Έντυπο Ε3
– Έντυπο Ε1
– Έντυπο Ν
– Έντυπο ΦΠΑ

Η πρόσβαση στον οδηγό «Δηλώσεις 2022» είναι δωρεάν για όσους έχουν ενεργή συνδρομή στις συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου (αρχείο νόμων-αποφάσεων).

Τονίζεται ότι οι ενεργοί συνδρομητές του κόμβου έχουν απευθείας πρόσβαση στο Οδηγό Δηλώσεων 2022 χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε εκ νέου είσοδο στις σελίδες αυτού (log in).

Δείτε τον οδηγό «Δηλώσεις 2022» πατώντας εδώ (απαιτείται να έχετε κάνει πρώτα είσοδο στον κόμβο – log in).

Μπορείτε να δείτε τον οδηγό πατώντας στον Πανδέκτη του κόμβου και μετά στην ενότητα «Οδηγός δηλώσεων φορολογικού έτους 2022»: