Επιχειρήσεις

​Υπ. Μετανάστευσης: 1,8 εκατ. σε 4 δήμους από το Ταμείο Αλληλεγγύης​ για το Μεταναστευτικό

Συγκεκριμένα στον νέο κύκλο χρηματοδοτήσεων παρέχονται επιπλέον 1,87 εκ. ευρώ σε 4 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` βαθμού, στο πλαίσιο της στήριξης των τοπικών κοινωνιών.

Κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι Δήμοι Αλεξάνδρειας, Δυτικής Λέσβου, Ιωαννιτών, Λέρου, επιδοτούνται με 1,87 εκ. ευρώ συνολικά, για δημοτικά έργα, μετά από προτάσεις που κατέθεσαν κατά την κρίση τους και βάσει των τοπικών αναγκών.

Συνολικά έχουν εγκριθεί 104 έργα ύψους 43.973.474,43 € σε 36 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` και β’ βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α` 116) το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στους ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα ακόλουθα έργα:

Δήμος Αλεξάνδρειας: Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας τουλάχιστον 22 κ.μ. και 410 κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 lt έκαστος, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών καθαριότητας των διαβιούντων στη Δομή Φιλοξενίας του Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 340.000,00 €

Δήμος Δυτικής Λέσβου: Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα καλαθοσφαίρισης ) του Δήμου Δυτικής Λέσβου, προϋπολογισμού 600.000,00 €

Δήμος Ιωαννιτών: Εξοπλισμός πάρκου και παιδικής χαράς στην κοινότητα Κατσικά του Δήμου Ιωαννιτών, προϋπολογισμού 33.000,00 € και

Δήμος Λέρου: Σύνδεση Κέντρου Υποδοχής με βιολογικό καθαρισμό Λέρου, προϋπολογισμού 900.000 €.