Επιχειρήσεις

​Premia: Στα 217,4 εκατ. ευρώ η εύλογη αξία των ακινήτων της στις 30 Ιουνίου

Η Premia Properties εντός του 1ου εξαμήνου του 2022 πραγματοποίησε τρεις επενδύσεις, δύο στον τομέα των εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων και μία σε ακίνητα κοινωνικού χαρακτήρα (σχολείο).

Tην 30η Ιουνίου 2022, το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλαμβάνει 30 ακίνητα συνολικής επιφάνειας 289 χιλ. τ.μ. και η συνολική εύλογη αξία του ανέρχεται σε €217,4 εκατ.

Τα κέρδη από την αναπροσαρμογή των ακινήτων του Ομίλου σε εύλογες αξίες, για το 1ο εξάμηνο 2022, ανήλθαν σε € 6,5 εκατ.