Φορολογικά

Εγκύκλιος με οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας (ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑμεΑ, ΚΔΗΦ)

10 Σεπτέμβριου 2022

Εγκύκλιος με οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας (ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑμεΑ, ΚΔΗΦ)

Εγκύκλιος με οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας (ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑμεΑ, ΚΔΗΦ) : Οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) και Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ).

Συνημμένα