Φορολογικά

ΑΑΔΕ – Φορολογικός Λογαριασμός: Διαθέσιμη η μηνιαία ενημέρωση Αυγούστου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, είναι διαθέσιμη η ενημέρωση μηνός Αυγούστου στους φορολογικούς λογαριασμούς των πολιτών.

Από την συγκεκριμένη υπηρεσία της ΑΑΔΕ, υπάρχει η ενημέρωση για οφειλές και για τις κινήσεις σε αυτές, είτε από ενέργεια του φορολογούμενου, είτε από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, σε συγκεκριμένο μήνα.

Επίσης, η συνολική εικόνα των πληρωμών σε συγκεκριμένο μήνα από την ΑΑΔΕ, με αναφορά στον λογαριασμό IBAN που έγινε η κατάθεση χρημάτων (ενδεικτικά, πληρωμή χρηματικού εντάλματος από φορέα, καταβολή του επάθλου δημόσιας κλήρωσης, καταβολή επιδόματος θέρμανσης, κ.ά.).

Επιπλέον, στο μήνα αναφοράς, απεικονίζονται:

– Πληρωμές.
– Συμψηφισμοί τίτλων πληρωμής που έγιναν από υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
– Συμψηφισμοί χρηματικών ενταλμάτων με Οφειλή/Ρύθμιση που έγιναν από υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
– Διαγραφές που έγιναν σε οφειλές (πχ. λόγω επιδότησης παγίων δαπανών, αποζημίωσης μισθωμάτων covid, κ.ά).