Φορολογικά

Υποβολή 2ου αιτήματος πληρωμής για το «Ελλάδα 2.0» ύψους 3,56 δισ. ευρώ

Υποβλήθηκε την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, το δεύτερο αίτημα πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»,με την υπογραφή  του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη.

Η Ελλάδα εκπλήρωσε επιτυχώς, τα 25 ορόσημα και στόχους που αφορούν το σκέλος της επιχορήγησης που λαμβάνει από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τα οποία συνδέονται – βάσει συμφωνίας με την ΕΕ – με το δεύτερο αίτημα πληρωμής. Ταυτόχρονα όμως κατάφερε να εκπληρώσει νωρίτερα  και 3 ορόσημα του δανειακού σκέλους που προγραμματίζονταν για το επόμενο αίτημα πληρωμής.

Το συνολικό ύψος του αιτήματος ανέρχεται σε 3,56 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,72 δισ. ευρώ αφορούν στο σκέλος των επιχορηγήσεων και 1,84 δισ. ευρώ στο σκέλος των δανείων.

Υπενθυμίζεται ότι, συνυπολογίζοντας την προχρηματοδότηση και την πρώτη πληρωμή η Ελλάδα έχει ήδη εκταμιεύσει  7,52 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με το παρόν αίτημα οι συνολικοί πόροι που θα εισρεύσουν  από το Ταμείο Ανάκαμψης ανέρχονται στα 11,08 δις ευρώ.