Επιχειρήσεις

Υποχρεωτική η αναγραφή αριθμού ΓΕΜΗ στις συναλλαγές που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις

03_10_2022 | 16:15

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας ενημερώνει πως είναι υποχρεωτική η αναγραφή αριθμού ΓΕΜΗ σε όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4919/2022 ορίζεται ότι : Ο αριθμός ΓΕΜΗ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά, όπως αναφέρεται στο απόσπασμα: γ) «…σε κάθε έγγραφο που αφορά στον υπόχρεο και φέρει την επωνυμία του …»

Διαφορετικά βάσει του άρθρου 50 παρ. 1 περ. γ. του Ν. 4919/2022, επιβάλλεται πρόστιμο από διακόσια (200) έως πεντακόσια (500) ευρώ.