Φορολογικά

Κοινή επιστολή φορέων για αναστολή της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Με κοινή επιστολή τους προς τον Υπουργό Εργασίας οι επιστημονικοί φορείς της χώρας ζητούν την αναστολή της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών των επιστημόνων αυτοαπασχολουμένων τουλάχιστον για το επόμενο έτος (2023).

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, κατά την εισαγωγή της ρύθμισης του άρθρου 39 παρ. 6 ν. 4387/2016, που προβλέπει την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στο ύψος του τρέχοντος Δ.Τ.Κ. από 1.1.2023, δεν είχε ληφθεί υπόψη η απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών στην ελληνική οικονομία μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν που καθιστούν την εφαρμογή της καταστροφική για τους μικρούς και μεσαίους επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες και δη για τους νεότερους από αυτούς.

Η ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού στο υπέρογκο για το μέσο εισόδημα ποσοστό 10-12% η πληθωριστική και ενεργειακή κρίση στην οποία έχει εισέλθει η Χώρα αλλά και η Ευρώπη γενικότερα σε συνδυασμό με τη δραματική μείωση των εισοδημάτων μας μετά την 10ετή υπαγωγή σε καθεστώς Μνημονίων αλλά και στη κρίση στη διετή μέχρι σήμερα πανδημία του Covid-19 καθιστούν αναγκαία την αναστολή εφαρμογής της άνω ρύθμισης τουλάχιστον για το 2023.

Εξάλλου, στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία που η πλειοψηφία των ασφαλισμένων καλείται να τηρήσει και τις θεσπισμένες ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών οποιαδήποτε αύξηση στις μηνιαίες υποχρεώσεις, θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε δημιουργία νέου κύματος οφειλών, γεγονός που θα διαταράξει και την εισπραξιμότητα των εισφορών από τον ΕΦΚΑ.

Την Κοινή Επιστολή υπογράφουν η Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος και ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος.

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος
Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος
Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος

Αθήνα, 4.10.2022

Προς
Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κύριο Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε με βάση την πρόβλεψη του άρθρου 39 παρ. 6 ν. 4387/2016 από 1.1.2023 προβλέπεται αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των μελών μας στο ύψος του τρέχοντος Δ.Τ.Κ.

Προφανώς ο ιστορικός νομοθέτης της άνω διατάξεως δεν ηδύνατο να προβλέψει την απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών στην ελληνική οικονομία μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν που καθιστούν την εφαρμογή της άνω ρύθμισης καταστροφική για τους μικρούς και μεσαίους επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες και δη για τους νεότερους από αυτούς.

Η ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού στο υπέρογκο για το μέσο εισόδημα ποσοστό 10-12% η πληθωριστική και ενεργειακή κρίση στην οποία έχει εισέλθει η Χώρα αλλά και η Ευρώπη γενικότερα σε συνδυασμό με τη δραματική μείωση των εισοδημάτων μας μετά την 10ετή υπαγωγή σε καθεστώς Μνημονίων αλλά και στη κρίση στη διετή μέχρι σήμερα πανδημία του Covid-19 καθιστούν αναγκαία την αναστολή εφαρμογής της άνω ρύθμισης τουλάχιστον για το επόμενο έτος (2023).

Περαιτέρω στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία που η πλειοψηφία των ασφαλισμένων καλείται να τηρήσει και τις θεσπισμένες ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών οποιαδήποτε αύξηση στις μηνιαίες υποχρεώσεις, θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε δημιουργία νέου κύματος οφειλών, γεγονός που θα διαταράξει και την εισπραξιμότητα των εισφορών από τον ΕΦΚΑ.

Μετά ταύτα σας ζητούμε να προβείτε στις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις για την επίλυση του άνω μείζονος σημασίας ζητήματος που απασχολεί πολύ σοβαρά όλους τους επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες μέλη των φορέων μας.

Μετά τιμής

Οι Πρόεδροι των Επιστημονικών Συλλόγων
Γεώργιος Στασινός Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος
Αθανάσιος Εξαδάκτυλος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου
Δημήτρης Κ. Βερβεσός Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
Κωνσταντίνος Κόλλιας Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Αθανάσιος Δεβλιώτης Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας
Σπυρίδων Μάμαλης Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Γεώργιος Ρούσκας Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος
Νικόλαος Γιάννης Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος
Αθηνά Τραχήλη Πρόεδρος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου