Φορολογικά

Νέος νόμος 4978/2022 – Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

8 Οκτώβριου 2022

Νέος νόμος 4978/2022 - Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Συνημμένα