Επιχειρήσεις

Η ΕΕΕΠ ζητά 15 επιστήμονες πληροφορικής και 15 οικονομολόγους

Η σχετική προκήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της.

Η ΕΕΕΠ είναι -η Ανεξάρτητη Αρχή- που ρυθμίζει και ελέγχει τη διαφάνεια, την αδιάβλητη διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων, τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανόνες, ενώ αδειοδοτεί και πιστοποιεί τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Η Επιτροπή έχει σχεδιάσει έναν οδικό χάρτη προσέλκυσης και ένταξης νέων επιστημόνων, προκειμένου να εκπληρώσει τη σύνθετη αποστολή της.

Η αγορά των τυχερών παιγνίων είναι ένας ραγδαία εξελισσόμενος επαγγελματικός κλάδος με μεγάλες προοπτικές εξέλιξης και σταδιοδρομίας, για νέους επιστήμονες, στην Ελλάδα και διεθνώς.