Φορολογικά

3.491 δισ. ευρώ το κόστος των μέτρων για το 2023 – 1,24 δισ. η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης

Σύμφωνα με το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή στις 3.10.2022 το κόστος των δημοσιονομικών παρεμβάσεων για το 2023 είναι αναλυτικά : 

• για την εξοικονόμηση ενέργειας επιδοτείται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις και επεκτείνεται η εφαρμογή του προγράμματος «Ανακυκλώνω/αλλάζω» (δημοσιονομικό κόστος 840 εκατ. ευρώ),

• για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους στέγασης για τους νέους εισάγεται το πρόγραμμα «Ανακαινίζω/Εξοικονομώ», με το οποίο παρέχονται επιδοτήσεις για ανακαίνιση και εξοικονόμηση ενέργειας κατοικιών, καθώς και πρόγραμμα χαμηλότοκου δανεισμού για αγορά πρώτης κατοικίας από νέους και νέα ζευγάρια έως 39 ετών,

•  για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας επεκτείνεται από το 2023 το επίδομα μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες με δημοσιονομικό κόστος 64 εκατ. ευρώ και

• για τη στήριξη των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, δεδομένης της αύξησης του κόστους των μισθωμάτων κατοικίας, χορηγείται αυξημένο επίδομα στέγασης (δημοσιονομικό κόστος 26 εκατ. ευρώ για καθένα από τα έτη 2022 και 2023).

Επίσης, πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα αποτελούν:

•  η αναμόρφωση του ειδικού μισθολογίου των ιατρών του ΕΣΥ και οι μισθολογικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (συνολικό δημοσιονομικό κόστος 13 εκατ. ευρώ για το 2022 και 103 εκατ. ευρώ για το 2023) και

•  η παροχή κινήτρων για την επέκταση της τουριστικής περιόδου και κατά τη χειμερινή περίοδο, κυρίως μέσω της επέκτασης του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» με συνολικό δημοσιονομικό κόστος 31 εκατ. ευρώ για το 2022 και 20 εκατ. ευρώ για το 2023.

Τέλος, οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις φορολογικής φύσης αφορούν:

•  τη μόνιμη κατάργηση της καταβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στους υπαλλήλους του δημοσίου, στους συνταξιούχους και στον ιδιωτικό τομέα από το 2023 με σκοπό την αύξηση του πραγματικού εισοδήματος τους (δημοσιονομικό κόστος 1,24 δισ. ευρώ),

• τη συνέχιση και στο 2023 της μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ σε υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων, σε υπηρεσίες διάθεσης μη αλκοολούχων ποτών και ροφημάτων, στα εισιτήρια κινηματογράφων, θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών, στα γυμναστήρια και τις σχολές χορού και στο τουριστικό πακέτο (συνολικό δημοσιονομικό κόστος 246 εκατ. ευρώ),

•  την αναστολή του ΦΠΑ για νέες οικοδομές (δημοσιονομικό κόστος 18 εκατ. ευρώ) και

• τη διατήρηση της μείωσης κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα (δημοσιονομικό κόστος 871 εκατ. ευρώ).

Πίνακας 2.6.: Λοιπές Δημοσιονομικές Παρεμβάσεις (σε εκατ. ευρώ)
α/α Περιγραφή 2022 2023
Α. Παρεμβάσεις στο σκέλος των εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης 0 -2.426
1 Διατήρηση της μείωσης κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα 0 -871
2 Κατάργηση της καταβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και στους συνταξιούχους 0 -1.241
3 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων και των αποσκευών τους έως τον Ιούνιο 2023 0 -147
4 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε μη αλκοολούχα ποτά και σε υπηρεσίες διάθεσης μη αλκοολούχων ποτών και ροφημάτων έως τον Ιούνιο 2023 0 -86
5 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στα εισιτήρια κινηματογράφων, θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών, στα γυμναστήρια και πς σχολές χορού, στο τουριστικό πακέτο έως τον Ιούνιο 2023 0 -13
6 Αναστολή ισχύος του ΦΠΑ 24% για νέες οικοδομές έως τέλος του 2024 0 -18
7 Κατάργηση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων 0 -50
Β. Παρεμβάσεις στο σκέλος των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης -1.001 -1.065
1 Μισθολογικές παρεμβάσεις για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων -13 -50
2 Αναμόρφωση του ειδικού μισθολογίου των Ιατρών του ΕΣΥ 0 -53
3 Επέκταση επιδόματος μητρότητας ιδιωτικού τομέα από τους 6 στους 9 μήνες από το 2023 0 -64
4 Πρόγραμμα Ανακαινίζω/Ενοικιάζω για Κενά Σπίτια 0 -50
5 Αύξηση ΚΑΠ των ΟΤΑ από το 2023 0 -120
6 Αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος -26 -26
7 Πρόγραμμα μίσθωσης ιδιωτικών ακινήτων με σκοπό να διατεθούν με πολύ χαμηλό μίσθωμα σε ευάλωτους Έλληνες δικαιούχους (Εστία 2) -2 -7
8 Κίνητρα για επέκταση τουριστικής περιόδου -31 -20
9 Πρόγραμμα Ανακαινίζω / Εξοικονομώ για νέους ηλικίας 18 έως 39 ετών 0 -300
10 Αύξηση δικαιούχων του προγράμματος ανακυκλώνω/αλλάζω συσκευή κατά 200.000 -140 0
11 Επιδότηση κτηνοτροφών από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης λόγω αύξησης της τιμής των ζωοτροφών -89 0
12 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις με στόχο την μείωση του ενεργειακού κόστους* -700 0
13 Πρόγραμμα χαμηλότοκου δανεισμού για την αγορά πρώτης κατοικίας από νέους και νέα ζευγάρια έως 39 ετών 0 -375
  Παρεμβάσεις δαπανών που χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό -39 -688
  Παρεμβάσεις δαπανών που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ -962* -377
  Συνολικό Δημοσιονομικό Κόστος των Παρεμβάσεων (Α+Β) -1.001 3.491
Σημείωση: το θετικό πρόσημο (+) δηλώνει αύξηση εσόδου ή μείωση δαπάνης και το αρνητικό πρόσημο (-) δηλώνει μείωση εσόδου ή αύξηση δαπάνης.

* Μέρος των εν λόγω πιστώσεων του ΠΔΕ αναμένεται να απορροφηθεί και εντός του 2023.

Το κόστος για τις δημοσιονομικές παρεμβάσεις του 2022 :

Το δημοσιονομικό κόστος των ανωτέρω παρεμβάσεων για το 2022 ανέρχεται στα 4,7 δισ. ευρώ, το οποίο αναλύεται ειδικότερα σε:

•  102 εκατ. ευρώ μείωση των εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης,

•  12 δισ. ευρώ αύξηση δαπανών Γενικής Κυβέρνησης. Εκ του συνόλου των παρεμβάσεων δαπανών ποσό ύψους 9,5 δισ. ευρώ καλύπτεται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, ποσό ύψους 2,5 δισ. ευρώ καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό, ενώ ποσό ύψους 12 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ. Το μεγαλύτερο μέρος (7,5 δισ. ευρώ) των δαπανών που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης θα καλυφθούν από έσοδα του Ταμείου, που προέρχονται κυρίως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και από την αγορά χονδρικής πώλησης παραγωγής ενέργειας.

Οι κυριότερες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης αφορούν:

•  σε επιδοτήσεις στην κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας νοικοκυριών και επιχειρήσεων (συνολικό δημοσιονομικό κόστος 9,5 δισ. ευρώ),

•  στην επιστροφή του 60% της αύξησης του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακά τιμολόγια που εκδόθηκαν από 01/12/2021 έως και 31/06/2022 (δημοσιονομικό κόστος 296 εκατ. ευ-Ρώ),

•  στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και στην επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης (συνολικό δημοσιονομικό κόστος 453 εκατ. ευρώ),

•  στην εφαρμογή του μέτρου της προπληρωμένης κάρτας για αγορά καυσίμων κίνησης (fuel pass) για συνολικά 6 μήνες, από τον Απρίλιο 2022 έως τον Σεπτέμβριο 2022 (δημοσιονομικό κόστος 300 εκατ. ευρώ),

• σε επιδοτήσεις γεωργών και κτηνοτροφών λόγω του αυξημένου κόστους λιπασμάτων και ζωοτροφών αντίστοιχα, στη μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές και τα λιπάσματα και στην επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης στους αγρότες (συνολικό δημοσιονομικό κόστος 212 εκατ. ευρώ) και

•  στην οικονομική ενίσχυση ευάλωτων νοικοκυριών (χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΠΕΚΑ, ΑΜΕΑ, κλπ) τον Απρίλιο 2022 και τον Δεκέμβριο 2022 με το συνολικό δημοσιονομικό κόστος να ανέρχεται στα 816 εκατ. ευρώ.

Το οικονομικό έτος 2023 προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από την εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης, πέραν των πιστώσεων που έχουν προβλεφθεί για το επίδομα θέρμανσης, προβλέπονται επιπλέον πιστώσεις ύψους 1 δισ. ευρώ ως αποθεματικό, πρωτίστως για την επιδότηση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, αναλόγως της εξέλιξης των τιμών της ενέργειας και για την αντιμετώπιση αυξημένων ενεργειακών δαπανών των φορέων γενικής κυβέρνησης.

 

Πίνακας 2.4.: Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης στην ελληνική οικονομία έτους 2022 (σε εκατ, ευρώ)
α/α Περιγραφή.. Ποσό
Α. Παρεμβάσεις στο σκέλος των εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης -102
1 Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης στους αγρότες -72
2 Μείωση ΦΠΑ στις ζωοτροφές από 13% σε 6% -15
3 Μείωση ΦΠΑ στα λιπάσματα από 13% σε 6% -15
Β. Παρεμβάσεις στο σκέλος των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης -12.024
1 Επιδότηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας νοικοκυριών -3.585
2 Επιδότηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας επιχειρήσεων -5.480
3 Επιδότηση στην κατανάλωση φυσικού αερίου νοικοκυριών (επιπλέον των επιδοτήσεων της ΔΕΠΑ) -93
4 Επιδότηση στην κατανάλωση φυσικού αερίου επιχειρήσεων -347
5 Επιδότηση του 80% της αύξησης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας σε παροχές αγροτικής χρήσης για την περίοδο Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2021 -28
6 Αύξηση επιδόματος θέρμανσης και παροχή κινήτρων για την αντικατάσταση του φυσικού αερίου με άλλες μορφές καυσίμων* -150
7 Ενίσχυση ύψους 200 ευρώ τον Απρίλιο 2022 και 250 ευρώ τον Δεκέμβριο 2022 σε συνταξιούχους με μηνιαίο εισόδημα έως 600 και 800 ευρώ αντίστοιχα -377
8 Ενίσχυση ύψους 200 ευρώ τον Απρίλιο 2022 και 250 ευρώ τον Δεκέμβριο 2022 σε 35.000 ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ -16
9 Ενίσχυση ύψους 200 ευρώ τον Απρίλιο 2022 και 250 ευρώ τον Δεκέμβριο 2022 σε 172.000 δικαιούχους επιδομάτων ΑΜΕΑ -71
10 Διπλή δόση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος τον Απρίλιο 2022 και τον Δεκέμβριο 2022 σε 225.000 δικαιούχους -93
11 Μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση επιδόματος παιδιών ΟΠΕΚΑ τον Απρίλιο 2022 και τον Δεκέμβριο 2022 σε 800.000 δικαιούχους -234
12 Επιδότηση κτηνοτροφών για το αυξημένο κόστος ζωοτροφών -50
13 Ένταξη στο Μεταφορικό Ισοδύναμο της μεταφοράς ζωοτροφών στην Κρήτη -8
14 Αύξηση της επιδότησης για τη μεταφορά ζωοτροφών στα μικρά νησιά του Αιγαίου -4
15 Επιπλέον κόστος φορέων ΓΚ για ηλεκτρισμό και καύσιμα -500
16 Προπληρωμένη κάρτα σε νοικοκυριά για αγορά καυσίμων κίνησης (fuel pass) -300
17 Επιδότηση πετρελαίου κίνησης (12 λεπτά ανά λίτρο) -210
18 Επιδότηση οδηγών ταξί με 200 ευρώ τον Απρίλιο λόγω αυξημένων τιμών καυσίμων -5
19 Επιστροφή του 60% της αύξησης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για την πρώτη κατοικία νοικοκυριών με εισόδημα έως 45.000 ευρώ (power pass) -296
20 Επιδότηση αγροτών για το αυξημένο κόστος λιπασμάτων -60
21 Ενίσχυση ύψους 250 ευρώ τον Δεκέμβριο 2022 σε 100.000 μακροχρόνια ανέργους -25
22 Επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης (20 λεπτά ανά λίτρο)** -94
  Παρεμβάσεις δαπανών που χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό -2.480
  Παρεμβάσεις δαπανών που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ -12
  Παρεμβάσεις δαπανών που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης -9.533
Γ. Έσοδα Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης 7.464
  Συνολικό Δημοσιονομικό Κόστος των Παρεμβάσεων (Α+Β+Γ) -4.662
Σημείωση: το θετικό πρόσημο (+) δηλώνει αύξηση εσόδου ή μείωση δαπάνης και το αρνητικό πρόσημο (-) δηλώνει μείωση εσόδου ή αύξηση δαπάνης.

* Για το επίδομα θέρμανσης το συνολικό κόστος εκτιμάται σε 300 εκατ. ευρώ. Επιπλέον 150 εκατ. ευρώ αναμένεται να εκταμιευτούν εντός του 2023

** Για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης η συνολική δαπάνη για τους μήνες Ιανουάριο-Δεκέμβριο εκτιμάται σε 156 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 62 εκατ. ευρώ αναμένεται να εκταμιευτούν τον Ιανουάριο του 2023.