Φορολογικά

Νέος νόμος 4985/2022 – Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός Σωφρονιστικού Κώδικα – Τροποποιήσεις στον ν. 2776/1999 και άλλες διατάξεις.

29 Οκτώβριου 2022

Νέος νόμος 4985/2022 - Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός Σωφρονιστικού Κώδικα - Τροποποιήσεις στον ν. 2776/1999 και άλλες διατάξεις.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4985/2022 Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός Σωφρονιστικού Κώδικα – Τροποποιήσεις στον ν. 2776/1999 και άλλες διατάξεις.

Δείτε το νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Συνημμένα