Επιχειρήσεις

Η εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα

Βασικά συμπεράσματα της συζήτησης ήταν:

  • Η εργασιακή ευελιξία, η τηλεργασία, οι νέες τεχνολογίες, η ψυχική υγεία εργαζομένων και οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι απασχολούν και προβληματίζουν τον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο.
  • Ανάδειξη της αξίας της επένδυσης στη ψυχική υγεία και η σύνδεσή της με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
  • Η εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες, νέα αναδυόμενη τάση με δυνατότητες απομακρυσμένης εργασίας και μεταβαλλόμενων εργοδοτών, διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα.

Η Franca Salis-Medinier, μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ανέδειξε τη σημαντική συνεισφορά του κοινωνικού διαλόγου στη χάραξη πολιτικής και τη θέσπιση της αναγκαίας νομοθεσίας τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ενσωμάτωση των κλιμακούμενων κοινωνικών, οικονομικών και εργασιακών αλλαγών και η προετοιμασία για τις επερχόμενες προκλήσεις αποτελούν βασικές παραμέτρους του κοινωνικού διαλόγου. Αντικείμενα, όπως η εργασιακή ευελιξία, η τηλεργασία, οι νέες τεχνολογίες π.χ. η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση, όπως και κρίσιμα θέματα όπως η ψυχική υγεία και οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι αποτελούν στοιχεία προβληματισμού.

O Dr Bruno Roche, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Economics for Mutuality, παρουσίασε μεθόδους βέλτιστης διαχείρισης του ανθρώπινου κεφαλαίου, αναβάθμισης της δέσμευσης των εργαζομένων, αλλά και της βελτίωσης της πνευματικής υγείας, υπό το πρίσμα των κριτηρίων περιβαλλοντικής και κοινωνικής απόδοσης και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG). Η ενσωμάτωση των ευρύτερων μακροπρόθεσμων τάσεων στη στρατηγική των επιχειρήσεων είναι σημαντική και αποτελεσματική.

Η Δρ. Μαρίλη Μέξη, εμπειρογνώμονας της ΕΕ, σύμβουλος του ILO και του ΟΗΕ, καθώς και ειδική σύμβουλος της Προέδρου της Δημοκρατίας σε θέματα εργασίας, ψηφιακής οικονομίας και κοινωνικού κράτους, ανάδειξε τα σημαντικά θέματα που ανακύπτουν από τις πρωτοφανείς αλλαγές που πραγματοποιούνται σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Η εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες αποτελεί σημαντική νέα τάση που συνδυάζει στοιχεία, όπως η απομακρυσμένη εργασία και οι μεταβαλλόμενοι εργοδότες, όπου όμως οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες και όχι ως μισθωτοί, χάνοντας τα συνοδά πλεονεκτήματα. Η κλιματική αλλαγή και οι δημογραφικές εξελίξεις αναμένεται να οδηγήσουν σε έντονες μετακινήσεις πληθυσμών, με την Ευρώπη να δέχεται σύμφωνα με εκτιμήσεις πάνω από 200 εκατομμύρια μετανάστες τα επόμενα χρόνια με πλήθος άμεσων, αλλά και έμμεσων επιπτώσεων. H διαχείριση υδάτινων πόρων αναμένεται να απασχολήσει όλους έντονα τα επόμενα χρόνια.

Η κ. Amanda Aldred, επικεφαλής του Health, Safety, Environment and Wellbeing της Jacobs, ανέδειξε τη συσχέτιση μεταξύ πνευματικής υγείας και περιστατικών υγείας και ασφάλειας και την αξία της επένδυσης στη ψυχική υγεία, η οποία οδηγεί στη μείωση των περιστατικών, αλλά ταυτόχρονα συμβάλει σε ένα αποδοτικό, πετυχημένο και υγιές περιβάλλον για όλους.

Κλείνοντας τη συνεδρία, η κ. Arianna Huffington, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος του Οργανισμού Thrive στον χαιρετισμό που απηύθυνε, σημείωσε τη σημαντικότητα παραγόντων, όπως η κατάθλιψη, το εργασιακό άγχος, αλλά και του συνδρόμου burnout.