Φορολογικά

Αύξηση 42,8% στον τζίρο το γ’ τρίμηνο 2022 έναντι του περυσινού γ’ τριμήνου για τις επιχειρήσεις

Του Νίκου Σακελλαρίου, συνεργάτη του Taxheaven

Αύξηση 42,8% στον τζίρο το γ’ τρίμηνο 2022 έναντι του περυσινού γ’ τριμήνου για τις επιχειρήσεις

Θεαματική άνοδο (42,8%) εργασιών πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις στο γ’ τρίμηνο 2022 έναντι του περυσινού γ’ τριμήνου.  Ο λόγος της μεγάλης αύξησης είναι ότι αφ’ ενός ο τουρισμός και η εστίαση κυμάνθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα το καλοκαίρι του 2022 και αφ’ ετέρου οι τζίροι επιχειρήσεων του γ’ τριμήνου 2021 ήταν ακόμη επηρεασμένοι από την πανδημία

Για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2022 ανήλθε σε 133.266.230 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 42,8% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2021, που είχε ανέλθει σε 93.341.622 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2022 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2021 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Μεταποίηση, κατά 44,2%, ενώ τη μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα, κατά 3,1%

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Σεπτέμβριο 2022 ανήλθε σε 38.245.190 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 48,4% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2021, που είχε ανέλθει σε 25.778.962 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Σεπτέμβριο 2022 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2021 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Μεταποίηση, κατά 41,7%.

Τη μικρότερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Σεπτέμβριο 2022 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2021 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών, κατά 0,1%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία, κατά 4,4%.