Φορολογικά

ΑΣΦΕΑ – Χαιρετίζουμε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. και καλούμε όλους τους συναδέλφους στην πανλογιστική κινητοποίηση την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου στις 10:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χαιρετίζουμε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. και καλούμε όλους τους συναδέλφους στην πανλογιστική κινητοποίηση την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου  στις 10:00 στο Υπουργείο Εργασίας κι έπειτα στο Υπουργείο Οικονομικών.
Διεκδικούμε:

•    ΜyData: Επ’ αόριστο αναβολή συνολικά της εφαρμογής. Αποστολή μόνο των εσόδων για το 2022. Καμία ποινή για την μη αποστολή. Υποβολή μόνο των τιμολογίων εσόδων και λιανικών συναλλαγών εντός του επομένου μηνός από την υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και σε προθεσμίες σύμφωνες με τα ΕΛΠ. Καμία επιβολή προστίμου για τα έτη 2021 και 2022. Μη εφαρμογή της της Α.1090/2022 με την οποία η ΑΑΔΕ απεκδύεται τον  θεσμικό ρόλο του ελέγχου και της εποπτείας  ως  Φορολογική Αρχή και μεταθέτει

την υποχρέωση  στον κλάδο των  Λογιστών επιβαρύνοντας  τους   με  επιπλέον  βάρη πέραν αυτών  που ήδη έχουν επιφορτιστεί.

•    Θεσμοθέτηση άμεσα τις άδειας ασθενείας του λογιστή , της αδείας μητρότητας για τις λογίστριες και του μήνα Αύγουστου ως μήνα ανάπαυσης με μετάθεση όλων των δηλωτικών υποχρεώσεων                                                             

•    Ν.4557/2018: Πλήρης απεμπλοκή των Λογιστών από ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

•    Κατάργηση οποιουδήποτε αυτοτελούς προστίμου όταν υπάρχει προσαύξηση ποσού οφειλής. Δραστική μείωση των αυτοτελών προστίμων τουλάχιστον στο 1/3 του σημερινού ορίου.

•    Νομοθετική ρύθμιση, που αφορά στο χρονικό όριο υποβολής των Φορολογικών δηλώσεων Εισοδήματος, από την αρχική ημερομηνία πλήρους λειτουργίας (με όλα τα απαραίτητα δεδομένα) του συστήματος υποβολής. Ταυτόχρονη ισόχρονη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας, στις περιπτώσεις καθυστερήσεων στο «ανέβασμα» των δεδομένων συνολικά από το Δημόσιο.

Σε καμία περίπτωση ύπαρξη καταληκτικής ημερομηνίας, τον Αύγουστο και ορισμό καταληκτικής ημερομηνίας τουλάχιστον μέχρι 30/09.

•    ΕΡΓΑΝΗ-Ψηφιακή Κάρτα Να αποσυρθεί η διάταξη για τη Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Δεν πρόκειται για εργαλείο διασφάλισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων αλλά για εργαλείο ξεχειλώματος του εργάσιμου χρόνου και ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων. Να ενισχυθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός του ΣΕΠΕ.

•    Να μην υποβάλλονται ξεχωριστά οι οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών στην Τράπεζα της Ελλάδος και να αντλούνται από το ΓΕΜΗ, μετά την υποβολή τους σε αυτό.

•    Αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ και 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και του ΕΝΦΙΑ.

•    Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) σε βενζίνη ,πετρέλαιο, φυσικό αέριο ηλεκτρική ενέργεια που αποτελεί πάνω από το 50% στην τελική τιμή. Κατάργηση των έμμεσων φόρων και του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής. Κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής του χρηματιστηρίου ενέργειας, της εισφοράς για τις ΑΠΕ.

•    Διεκδικούμε τον εκδημοκρατισμό της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με την καθιέρωση της απλής αναλογικής που αφορά στην εκλογή των οργάνων της. Άμεσα ορισμός καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας ως απαίτηση των συναδέλφων και αυτό θα πρέπει να είναι βασικό αίτημα των αντιπρόσωπών της.

•    Υποστηρίζουμε την άποψη «Ένας Σύλλογος σε κάθε Νομό, Μια Ομοσπονδία»

Θεωρούμε ότι η ενότητα του κλάδου επιτυγχάνεται με τη συλλογική και μαζική δράση των Λογιστών &των Λογιστριών, σε κοινά συλλογικά όργανα με δημοκρατικές λειτουργίες και πλουραλισμό.

Καλούμε:

Όλα τα μέλη των Συλλόγων, των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων, τους αντιπροσώπους στην ΠΟΦΕΕ να υιοθετήσουν ένα κοινό διεκδικητικό πλαίσιο που να αποτελέσει και απόφαση της επερχόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.