Φορολογικά

Κορωνοϊός – Τα μέτρα που ισχύουν για τον Ιανουάριο 2023

31 Δεκέμβριου 2022

Κορωνοϊός - Τα μέτρα που ισχύουν για τον Ιανουάριο 2023

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 75297/30.12.2022 με τα μέτρα που ισχύουν για τον Ιανουάριο 2023

Συνημμένα