Επιχειρήσεις

Νέα στελέχη στη διοικητική ομάδα της Attica Bank

Στο πλαίσιο αυτό, η Attica Bank ανακοινώνει ότι τη θέση της Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών (Chief Financial Officer) αναλαμβάνει από 16/01/2023 η κυρία Βασιλική (Βάλερυ) Σκούμπα, ενώ τη θέση του Γενικού Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων (Chief Risk Officer) ανέλαβε από 02/01/2023 ο κ. Γιώργος Κουρούμαλος.

Η Attica Bank εκφράζει τις ευχαριστίες της τόσο στον κ. Νίκο Κουτσογιάννη, μέχρι σήμερα CFO, όσο και στον κ. Φραγκίσκο Ψύλλα, πρώην CRO, για τη συνεισφορά τους ως σήμερα στο έργο της Τράπεζας. Ο κ. Ψύλλας θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Attica Bank από τη θέση του Συμβούλου Διοίκησης για το προσεχές χρονικό διάστημα.