Φορολογικά

Παράταση έως 28.4 για τη δήλωση απόδοσης τέλους αλιευτικών πλοίων

31 Μάρτιου 2023

Παράταση έως 28.4 για τη δήλωση απόδοσης τέλους αλιευτικών πλοίων
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1041/2023 σχετικά  με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων απόδοσης του τέλους αλιευτικών πλοίων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α’ 201).

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει :

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων απόδοσης του τέλους εκμετάλλευσης των αλιευτικών πλοίων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α’ 201), ειδικά για το φορολογικό έτος 2022, παρατείνεται μέχρι τις 28 Απριλίου 2023.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου