Φορολογικά

Έως 15 Μαίου 15 οι αιτήσεις για αντικατάσταση EFT/POS» και «Αναβάθμιση ΦΤΜ amp; ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS

1 Απρίλιου 2023

Έως 15 Μαίου 15 οι αιτήσεις για αντικατάσταση EFT/POS» και «Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS

«Ανακοίνωση 6ης Τροποποίησης Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» » της Δράσης 16706 “Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”»

Σας ενημερώνουμε ότι οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης για τις Κατηγορίες 1 «Αντικατάσταση EFT/POS» και 4 «Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS» του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» μπορούν να υποβάλλονται έως την 15 η Μαΐου 2023, σύμφωνα με την 6η Τροποποίηση Πρόσκλησης του Προγράμματος.

Επίσης, οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης για τις Κατηγορίες 5 «Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ» και 6 «Αντικατάσταση ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ επιχειρήσεων εστίασης» θα μπορούν να υποβάλλονται από την 1η  Ιουνίου 2023 έως και την  31η Ιουλίου 2023.