Φορολογικά

Οι νέοι στόχοι της ΑΑΔΕ – Kαθιέρωση υποχρέωσης τήρησης ηλεκτρονικών πρόσθετων βιβλίων διαβίβαση των δεδομένων σε myDATA, σύνδεση με ΓΕΜH, ΕΛΕΓΧΟΣlive, αυτόματη ενημέρωση Ε9, διακοπή εργασιών, κ.ά.

ΕΡΓΟ (Ε) / ΕΡΓΟ ΣΤΟΧΟΣ (ΕΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Οριστικοποίηση Πλαισίου και Διαδικασίας Ψηφιακών Κοινοποιήσεων 05/2023 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Ανάπτυξη εφαρμογής μερικού επιτόπιου ελέγχου μέσω tablets (ΕΛΓΧΟΣLive) Πρόσβαση στο προφίλ φορολογουμένου Ψηφιακή έκδοση Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου στους επιτόπιους ελέγχους 05/2023 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων Διακίνησης Αγαθών (Δελτία Αποστολής) • Νομοθετικές προβλέψεις υιοθέτησης (03/2023) 09/2023 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Επικαιροποίηση του αρχείου χρηματοπιστωτικών προϊόντων και αναλυτικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (myhands) 6/2023 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Α) Πιλοτική αξιοποίηση δεδομένων myDATA Β) Προ συμπλήρωση δηλώσεων εισοδήματος από τα στοιχεία του myDATA Α) 07/2023 Β) 04/2023 ΕΡΓΟ Εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις φυσικών προσώπων, στο πλαίσιο του άρθρου 15 παρ. 3α του ν.4174/2013 09/2023 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας σε περιπτώσεις οφειλής με παρακράτηση 05/2023 ΕΡΓΟ Διαδικασίες και ενέργειες για την αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων 12/2023 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Εφαρμογή κινητών συσκευών για σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησίας 04/2023 Ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του Μητρώου 12/2024 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Διακοπή εργασιών επιχείρησης (ΦΠ-ΝΠ) 04/2023 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Ένταξη- απένταξη στο/από το ειδικό καθεστώς αγροτών 05/2023 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Μεταβολές ΦΠ – χωρίς διαλειτουργικότητες 11/2023 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Ταυτοποίηση επωνυμικών στοιχείων με αρχείο Ελληνικής Αστυνομίας 10/2023 ΕΡΓΟ Έναρξη ατομικής επιχείρησης που δεν εξυπηρετείται στην ΕΨΠ 11/2023 ΔΡΑΣΗ Ενημέρωση ανά 3μηνο των κληρονόμων αποβιωσάντων ως προς τις υποχρεώσεις τους 12/2023 ΔΡΑΣΗ Πιλοτική εφαρμογή σε χερσαίο τελωνείο-Πρωτοβουλία Πράσινοι Διάδρομοι (Green Lanes) 6/2023 ΔΡΑΣΗ Αυτοματοποίηση της έκδοσης πράξεων επιβολής προστίμου κατά την υποβολή δηλώσεων 12/2023 ΕΡΓΟ Δυνατότητα ενημέρωσης του Μητρώου με τους κληρονόμους αποβιωσάντων και διαδικασία για υποβολή εκκρεμών δηλώσεων 11/2023 ΕΡΓΟ Έναρξη / Μεταβολή νομικών οντοτήτων που δεν συστήνονται στο ΓΕΜΗ. Μεταβολές και διαγραφή ΝΠ και νομικών οντοτήτων που συστήνονται στο ΓΕΜΗ 12/2023 ΕΡΓΟ Μεταβολή εργασιών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που δεν δύναται να ολοκληρωθεί μέσω της Ψηφιακής Πύλης myAADE (καταστατικές αλλαγές όπως εκπροσώπηση, μέλη κλπ). Χορήγηση ΑΦΜ και Κλειδαρίθμου (myAADElive, Δ.Ο.Υ.) 11/2023 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Χορήγηση ΑΦΜ και κλειδαρίθμου – νέα διαδικασία 05/2023 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Χορήγηση ΑΦΜ στα ανήλικα 12/2023 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Πρώτος διαθέσιμος υπάλληλος για άμεση βιντεοκλήση (FAA) 05/2023 ΕΡΓΟ Αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω Διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) -Ανώνυμες Εταιρείες 11/2023 ΕΡΓΟ Αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω Διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) -Λοιπά ΝΠ και Οντότητες 06/2024 ΕΡΓΟ Αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω Διασύνδεσης με το Μητρώο Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 12/2023 ΕΡΓΟ Επιλογή ΚΑΔ κατά την έναρξη ή μεταβολή επιχείρησης 03/2024 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Βεβαιώσεις Μητρώου με ενσωμάτωση QR Code 11/2023 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Λειτουργία επισύναψης δικαιολογητικών για τις εφαρμογές που λειτουργούν στην πλατφόρμα myAADE 11/2023 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Αυτόματη δρομολόγηση αιτημάτων σε Δ.Ο.Υ. εκτός χωρικής αρμοδιότητας 07/2023 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Πλατφόρμα φορολογικής κατοικίας 11/2023 ΕΡΓΟ Ψηφιοποίηση διαδικασίας για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου και εξουσιοδοτήσεων 11/2023 ΕΡΓΟ Ποιοτική Βελτίωση στη Βάση Δεδομένων του Μητρώου Φορολογουμένων: α) Διόρθωση ασυμφωνιών στη βάση Μητρώου Φορολογουμένων, β) Εκκαθάριση Μητρώου Φορολογουμένων από ανενεργές επιχειρήσεις Φυσικών Προσώπων γ) Εκκαθάριση Μητρώου Φορολογουμένων από ανενεργές επιχειρήσεις Νομικών Προσώπων και Οντοτήτων 12/2024 ΕΡΓΟ Ψηφιοποίηση διαδικασίας για τη χορήγηση απαλλαγής τελών κυκλοφορίας σε αναπήρους 12/2023 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Υλοποίηση εφαρμογής για την αυτόματη έκδοση του Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας 04/2023 ΕΡΓΟ Ενσωμάτωση της διαχείρισης Δικαστικών Προσφυγών στο ΟΠΣ Υποστήριξης της ΔΕΔ 12/2023 ΕΡΓΟ Δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή δηλώσεων καταβολής τέλους εκμετάλλευσης ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων με βάση τις διατάξεις του αρ. 57 του ν. 4646/2019 Ολοκλήρωση της ψηφ/οποίησης του κεφαλαίου 03/2024 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Επικαιροποίηση και επέκταση της ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων για τροποποιητικές δηλώσεις και για λοιπές περιπτώσεις αρχικών δηλώσεων (μεταβίβαση σε εκτέλεση προσυμφώνου) 11/2023 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Αυτόματη ενημέρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) για όσες δηλώσεις υποβάλλονται μέσω του myPROPERTY 06/2023 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία (λοιπές περιπτώσεις – πλην του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ μετά από έλεγχο) 09/2023 ΕΡΓΟ Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία (Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ μετά από έλεγχο) 12/2024 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Δωρεάς/ Γονικής Παροχής για: α) τροποποιητικές δηλώσεις και β) λοιπές περιπτώσεις α) 9/2023, β) 12/2024 ΕΡΓΟ Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής ηλεκτρονικού βιβλίου καταχώρησης συγκριτικών στοιχείων από τις ΔΟΥ 11/2023 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) -Διασύνδεση με Κτηματολόγιο 12/2023 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Πιστοποιητικό Άρθρου 105 ν. 2961/2001 (σχετ. άρθρο 26 παρ. 5 ν.3220/2004) για τις δηλώσεις φόρου κληρονομιών που υποβάλλονται μέσω του myPROPERTY (αφορολόγητες ή για τις οποίες έχει εξοφληθεί ο φόρος) 04/2023 ΕΡΓΟ Εκτύπωση των φύλλων υπολογισμού αξίας ακινήτων για δηλώσεις που υποβάλλονται στο myProperty. 12/2023 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Κερδών από Τυχερά Παίγνια 11/2023 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Επέκταση εφαρμογής για ψηφιακή υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς για προγενέστερα του 2022 έτη 7/2023 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Υλοποίηση και θέση σε παραγωγική λειτουργία της εθνικής διεπαφής με τοδιευρωπαϊκό σύστημα ICS 2 -έκδοση 2 11/2023 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Υλοποίηση και θέση σε παραγωγική λειτουργία της εθνικής διεπαφής με το διευρωπαϊκό σύστημα EMCS 4.0 09/2023 ΕΡΓΟ Εγκατάσταση συστήματος εισροών – εκροών στα Πλωτά Εφοδιαστικά – Μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου 12/2023 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Ηλεκτρονική απογραφή των δεξαμενών των πλωτών μέσων 6/2023 ΕΡΓΟ Υλοποίηση μηχανισμού παρακολούθησης εφοδιαστικής αλυσίδας καπνικών προϊόντων 11/2023 ΕΡΓΟ Ψηφιοποίηση των δελτίων Εισόδου, Εξόδου και μεταβίβασης εγχώριων εμπορευμάτων στην “Ελεύθερη Ζώνη” 12/2023 ΕΡΓΟ Αναβάθμιση της εφαρμογής του Τελωνειακού Risk Analysis 12/2023 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών σε Φορολογικές Αποθήκες και Αποθήκες Τελωνειακής Αποταμίευσης 06/2023 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Ένταξη των Τελωνειακών Υπηρεσιών στο Ηλεκτρονικό Κατασχετήριο μέσω συστήματος Eispraxis 11/2023 ΕΡΓΟ Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος – Κέντρου Λήψης Σημάτων του Κέντρου Επιχειρησιακού Θαλάμου για την Παρακολούθηση α) της Διακίνησης Καυσίμων στα Βυτιοφόρα Φορτηγά Ιδιωτικής ή Δημόσιας Χρήσης, β) των καυσίμων που διακινούνται με πλοία (σλέπια) α) 07/2023, β) 10/2023 ΕΡΓΟ Ψηφιακή Σφράγιση και Αποσφράγιση Οχημάτων άλλων χωρών 12/2023 ΕΡΓΟ Αυτόματη απόδοση ταυτότητας ηλεκτρονικής πληρωμής που αφορούν τελωνειακές υποχρεώσεις 9/2023 ΕΡΓΟ Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Ρευστών Διαθεσίμων και εξαγωγή Στατιστικών Στοιχείων 12/2023 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Πρόσβαση των Τελωνειακών Αρχών στο webservice του ΕΦΚΑ για ψηφιακά αιτήματα και εγκρίσεις παραλαβής οχημάτων από αναπήρους 09/2023 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Ψηφιοποίηση της διαδικασίας οριστικοποίησης της εξαγωγής 11/2023 ΕΡΓΟ Αντικατάσταση της εφαρμογής για την δασμοφορολάγηση των επιβατών 05/2023 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Έλεγχος – Αξιολόγηση της λειτουργικότητας του συστήματος και διαδικασιών εντοπισμού νοθευμένων αλκοολούχων (Lotify) και καταγραφή απαιτήσεων για την ΑΑΔΕ 07/2023 ΕΡΓΟ Άντληση στοιχείων από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (Οχήματα) 12/2023 ΕΡΓΟ Ανάπτυξη Συστήματος για παραλαβή στοιχείων από παρόχους υπηρεσιών και προώθηση τους (α) στην Κοινότητα, (β) στον ΟΟΣΑ (DAC7/DPI) 6/2024 ΕΡΓΟ-ΣΤΟΧΟΣ Ανάπτυξη εφαρμογής (application) κινητών συσκευών για πρόσβαση σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ 8/2023 ΕΡΓΟ Ανάπτυξη αγγλικής έκδοσης της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ 06/2023