Φορολογικά

Αντί σχολίου – Ανασκόπηση Μεγάλης Εβδομάδας 10-04-2023 έως 16-04-2023

Καλημέρα και χρόνια πολλά.

Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, το «σχόλιο της Δευτέρας» θα κάνει μια μικρή διακοπή για τις ημέρες του Πάσχα και θα είναι μαζί σας την επόμενη Δευτέρα. Διακοπή όμως δεν υπάρχει στην ενημέρωσή σας, γι’ αυτό και σήμερα αντί σχολίου, όπως έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, θα παραθέσουμε συνοπτικά τα σημαντικότερα θέματα της Μεγάλης Εβδομάδος.

Σημαντικά θέματα εβδομάδος

 


Οι νέοι στόχοι της ΑΑΔΕ – Kαθιέρωση υποχρέωσης τήρησης ηλεκτρονικών πρόσθετων βιβλίων διαβίβαση των δεδομένων σε myDATA, σύνδεση με ΓΕΜH, ΕΛΕΓΧΟΣlive, αυτόματη ενημέρωση Ε9, διακοπή εργασιών, κ.ά.


Ε3: Ο Οδηγός συμπλήρωσης του εντύπου και 20 ερωτήσεις-απαντήσεις  και Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (Ενημερωμένο) Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος – Έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3


Παράταση υποβολής εντύπων Ε4 και Ε11

 • Παράταση υποβολής του εντύπου Ε4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ καθώς και του εντύπου Ε11 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, έως και τη Δευτέρα 15.5.2023.


Συμψηφισμός ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ με οφειλές

 • Με την εγκύκλιο 2022/2023 δίνονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν. 4949/2022 σχετικά με τον συμψηφισμό του Φ.Α.Π. και του ΕΝ.Φ.Ι.Α., που προέκυψαν από τη διενέργεια νέου προσδιορισμού του φόρου, σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 2333/2016 ακυρωτικής απόφασης ΣτΕ, με οφειλές των φορολογούμενων.Με τη νέα διάταξη του άρθρου 40 του ν. 4949/2022 τα Α.Φ.ΕΚ.των υποθέσεων  που εκκρεμούν (από παλαιότερες υποθέσεις) λόγω της μείωσης του ΕΝΦΙΑ μετά από την απόφαση του ΣτΕ 2333/2016 μπορούν πλέον να συμψηφίζονται με το σύνολο των ανεξόφλητων οφειλών του φορολογουμένου από διαφορετικές πηγές μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους 2025, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής. Στις περιπτώσεις που μετά τον συμψηφισμό υπολείπεται ποσό φόρου, διότι δεν υπάρχουν άλλες οφειλές, το ποσό που υπολείπεται επιστρέφεται στον φορολογούμενο, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής.
  Επισημαίνεται ότι επειδή τα εν λόγω Α.Φ.ΕΚ. εκδόθηκαν βάσει νέας πράξης διοικητικού προσδιορισμού Φ.Α.Π. ή ΕΝ.Φ.Ι.Α. κατά περίπτωση, η οποία εκδόθηκε κεντρικά από τη φορολογική διοίκηση σε εκτέλεση ακυρωτικής απόφασης του ΣτΕ, η αξίωση για επιστροφή του φόρου ο οποίος κατεβλήθη αχρεωστήτως παραγράφεται μετά την πάροδο πέντε ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου εκδόθηκαν οι νέες δηλώσεις/πράξεις διοικητικού προσδιορισμού Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α.
  Η Εγκύκλιος   → Ε.2022/2023 


Ξεκινά σταδιακά η εφαρμογή της υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων στις δημόσιες συμβάσεις

 • Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 52445 ΕΞ 2023 Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς.

  Η υποχρέωση των οικονομικών φορέων άρχεται ως εξής:

  α. Για συμβάσεις που συνάπτονται και εκτελούνται από τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Μετανάστευσης και Ασύλου, το Δήμο Αθηναίων, την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την «Αττικό Μετρό Α.Ε.», την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και την Εγνατία Οδό ΑΕ, οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την πάροδο πέντε μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας,

  β. για συμβάσεις που συνάπτονται ή/και εκτελούνται από φορείς της υπόλοιπης Κεντρικής Διοίκησης, οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την 1η.1.2024,

  γ. για συμβάσεις που συνάπτονται ή/και εκτελούνται από λοιπές αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την 1η.6.2024.

  δ. για λοιπές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης που τιμολογούνται από την 1η.1.2025.

  Η απόφαση  → 52445 ΕΞ 04-04-2023Κήρυξη ως υποχρεωτικής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στα ξενοδοχεία

 • Η ΣΣΕ που κηρύσσεται υποχρεωτική προβλέπει αύξηση των βασικών μηνιαίων μισθών κατά 5,5 % από 1ης Ιανουαρίου 2023 και κατά 5 % από 1ης Ιανουαρίου 2024. Η σύμβαση που συμφωνήθηκε μεταξύ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) προβλέπει ακόμη ότι κατά τη θερινή και χειμερινή τουριστική περίοδο:

  – Στο πλαίσιο της διευθέτησης του χρόνου εργασίας καταργείται ο όρος που προέβλεπε τη χορήγηση συνεχών ημερών εβδομαδιαίας ανάπαυσης στους εργαζόμενους με πενθήμερο και παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη να κατανέμει τη διήμερη ανάπαυση εντός της εβδομάδας αλλά διακεκομμένα. Κατά τις ίδιες περιόδους οι επιχειρήσεις μπορούν να απασχολούν τους μισθωτούς μέχρι και μία ώρα επιπλέον την ημέρα χωρίς πρόσθετη αμοιβή, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος εβδομαδιαίας εργασίας σε περίοδο έως 8 εβδομάδων δεν υπερβαίνει τις 40 ώρες.
   


Πόθεν έσχες: Γνωστοποίηση μέχρι 30 Απριλίου από τους υπόχρεους


Εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ: Λειτουργία εφαρμογών Περιουσιολογίου

 • • Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2023 δεν θα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 13 Απριλίου και μέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης – ανάρτησης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ 2023 και το άνοιγμα των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2023.

  • Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 2024, δεν θα είναι διαθέσιμη την Πέμπτη 13 Απριλίου, μεταξύ 11:00 και 15:00.

  • Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες του Περιουσιολογίου (όπως το Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, υποβολές δηλώσεων Ε9 ετών 2010-2022), θα είναι διαθέσιμες κανονικά, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.


Νέος νόμος 5043/2023 – Το τελευταίο νομοσχέδιο της Βουλής πριν τις εκλογές με πλήθος ρυθμίσεων


 

Επισημάνσεις – αρθρογραφία – ΔΕΔ


✔ Άρθρα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα σε περίπτωση μερικής απασχόλησης – Δήλη ημέρα για καταβολή – Κυρώσεις σε περίπτωση μη καταβολής

✔ Άρθρα Μεγάλη Παρασκευή

✔ Τα όρια ελέγχου του διοικητικού δικαστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 79 ν. 2717/1999 (σχόλιο στις 1162/2022 και 1506-1510/2022 ΣτΕ)

✔ Επιτόκιο υπολογισμού τόκων δανείου για παροχή σε είδος άρθρου 13 ΚΦΕ
 
 

Εργατικά Ασφαλιστικά

✔ Ασφαλιστικές εισφορές για εργαζόμενους σε αναστολή επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης.10.2022 στην Κρήτη: Η απόφαση  →Δ.15/Δ’/38646/11-4-2023

✔ Διευκρινίσεις χορήγησης άδειας μονογονεϊκών οικογενειών: Η εγκύκλιος  → 38481/10-04-2023

✔ 38648/11.4.2023 Καθορισμός της διαδικασίας καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα 2023 και ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας, στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας και οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

✔ Υπ. Εργασίας: Ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του συνόλου της εργατικής νομοθεσίας

✔ Τα αναπηρικά επιδόματα που αυξάνονται από την 1η Μαΐου

✔ Από σήμερα σε λειτουργία η υπηρεσία επιστροφής εισφορών σε δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς: Η εγκύκλιος  → 180696/10.4.2023


 

 

Νομοθεσία


✔ Τροπολογία  → Χορήγηση μίας ημέρας άδειας με αποδοχές για πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου για εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα

✔ Τροπολογία  → Voucher για τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων έκδοσης περιφερειακού τύπου

✔ Τροπολογία  → Εξωδικαστικός μηχανισμός: Ρύθμιση οφειλών νομικών προσώπων που έχουν λυθεί ή εκκαθαρισθεί

Τροπολογία  → Voucher για τη διασύνδεση ιατρών και δομών με τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας

Τροπολογία  →  Αφορολόγητη και ακατάσχετη η ενίσχυση του 2ου κύκλου για επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Τροπολογία  →  «Ανακυκλώνω» για επιχειρήσεις – Κατατέθηκε στη Βουλή η εξουσιοδοτική διάταξη

Τροπολογία  →  Παράταση προθεσμίας εναρμόνισης καταστατικών οικοδομικών συνεταιρισμών

✔  Νόμος 5042/2023 – Στο ΦΕΚ ο νόμος για την ασθένεια Λογιστή Φοροτεχνικού

ΣτΕΔΕΕ -Α.Π.

✔ ΣτΕ 431/2023 Αποζημίωση Ευρωβουλευτή – Ακύρωση της Ε 2162/2021 εγκυκλίου της ΑΑΔΕ

✔ ΣτΕ 1162/2022 Προσκόμιση στοιχείων για πρώτη φορά κατά τη συζήτηση της προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων

✔ ΣτΕ 1506/2022 Υποβολή λόγων παραγραφής που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην ενδικοφανή προσφυγή

 

Λοιπά ενδιαφέροντα


✔ Αρχές Μαΐου το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης φυσικών προσώπων με ενήμερα στεγαστικά δάνεια

✔ Στο e-katanalotis.gov.gr τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου όλων των παρόχων και τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων των τραπεζών

✔ Ξεκινά την Τρίτη 18 Απριλίου η αξιολόγηση των αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν στο Καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα»

✔ Προσωπικός Βοηθός: Ξεκίνησε η εφαρμογή για ΑμΕΑ

✔ Οργάνωση χρόνου εργασίας: Τα συνηθέστερα προβλήματα εφαρμογής της οδηγίας στις χώρες της ΕΕ

✔ Εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης θα εντοπίζει τις αδήλωτες πισίνες

 

Πλατφόρμες


✔ Επίδομα παιδιού – Α21: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα

Φορολογικές και όχι μόνο αποφάσεις 

 Φορολογική απαλλαγή επενδυτικών σχεδίων ν. 3908/2011 και 4399/2016 – Μέτρα στήριξης στους παθόντες και στις οικογένειες όσων απεβίωσαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Κοινοποίηση διατάξεων ν. 5039/2023

 Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών σε Δήμο Ευρώτα για τα κειρικά φαινόμενα στις 26/01/2023


 

Λοιπές αποφάσεις

 Ενίσχυση σε αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. και σε μεμονωμένους μεταφορείς ή επιχειρήσεις που εξυπηρετούν άγονες γραμμές νήσων : Η απόφαση  →109746/07-04-2023

Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών – Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος  : Η απόφαση  →16280 ΕΞ 31-03-2023

Μητρώο Έντυπου Τύπου – Ημερομηνία πρώτων εγγραφών η 2α Μαΐου 2023  : Η απόφαση  →Ε/272/11-04-2023

 Τα νέα μέτρα κατά της πανδημίας έως 1η Μαΐου : Η απόφαση  →Δ1α/ΓΠ.οικ.21217/7.4.2023

  Δημόσιες συμβάσεις – Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός Απριλίου 2023: Η απόφαση  →34729/11.4.2023

  «Επιχειρηματικότητα 360» αναπτυξιακού νόμου 4887/2022 – Τροποποίηση της 126997/2022 : Η απόφαση  →33767/10.4.2023
 

Αρωγή – Φυσικές καταστροφές -Λοιπές ενισχύσεις

Διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες – Νέα τροποποίηση της 74617 ΕΞ 2021  : Η απόφαση  → 56960 ΕΞ 2023

Στεγαστική συνδρομή για αποκατάσταση ζημιών σε πληγέντα κτήρια σε περιοχές της Ηλείας  : Η απόφαση  → 101806/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/21-03-2023

Στεγαστική συνδρομή για αποκατάσταση ζημιών σε πληγέντα κτήρια σε περιοχές της Λέσβου: Η απόφαση  → 96457/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/21-03-2023

109283/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α325/2023 Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./264492/Α325/25.08.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από την πυρκαγιά της 24ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Β’ 4689), ως προς τη χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής, έναντι Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων.

101845/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις πλημμύρες της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Αργο-στολίου και Ληξουρίου, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

107113/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τον ανεμοστρόβιλο και τη χαλαζόπτωση της 23ης Ιουνίου 2022 σε περιοχές του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Α325/21.3.2023 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από την πυρκαγιά της 4ης Ιουλίου 2022 σε περιοχή του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

105446/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 11ης Ιουνίου 2022 σε περιοχές του Δήμου Ορεστιάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

94609/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τον ανεμοστρόβιλο και την πλημμύρα: α) Της 7ης και 14ης έως 15ης Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Ζακύνθου, β) της 26ης έως 28ης Νοεμβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Ζακύνθου, γ) της 11ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Ζακύνθου και δ) της 7ης Ιανουαρίου 2022 σε περιοχές του Δήμου Ζακύνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

94464/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τον ανεμοστρόβιλο της 19ης Ιανουαρίου 2023 σε περιοχές του Δήμου Σουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου.

94551/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από την πλημμύρα της 11ης Οκτωβρίου 2022 σε περιοχές του Δήμου Ηγουμενίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους τους συναδέλφους.