Επιχειρήσεις

​ΔΥΠΑ: 1,03 εκατ. οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Μάρτιο​

Από αυτά 533.314 (ποσοστό 51,5%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 502.266 (ποσοστό 48,5%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

  • Οι άνδρες ανέρχονται σε 370.903 άτομα (ποσοστό 35,8%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 664.677 άτομα (ποσοστό 64,2%).
  • Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 344.426 άτομα (ποσοστό 33,3%).
  • Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 493.662 άτομα (ποσοστό 47,7%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 325.185 άτομα (ποσοστό 31,4%) και 195.336 άτομα (ποσοστό 18,9%) αντίστοιχα.

Σύνολο εγγεγραμμένων και επιδοτούμενων κατά φύλο, ηλικία, εκπαίδευση, υπηκοότητα και περιφέρεια

anerg_mar23.jpg?mtime=20230420172627#asset:410657

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Μάρτιο 2023, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 195.365 άτομα, από τα οποία οι 137.007 (ποσοστό 70,1%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 58.358 (ποσοστό 29,9%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 90.082 (ποσοστό 46,1%) και οι γυναίκες σε 105.283 (ποσοστό 53,9%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 123.731 (ποσοστό 63,3%) είναι κοινοί, 3.153 (ποσοστό 1,6%) είναι οικοδόμοι, 58.358 (ποσοστό 29,9%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 9.337 (ποσοστό 4,8%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 686 (ποσοστό 0,4%) είναι εκπαιδευτικοί, και 100 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων για τον μήνα Μάρτιο 2023 ανήλθε σε 1.035.580 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -56.929 άτομα (-5,2%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Μάρτιο 2022 και μείωση κατά -38.993 άτομα (-3,6%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Φεβρουάριο 2023.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων για τον μήνα Μάρτιο 2023 ανήλθε σε 195.365 άτομα καταγράφοντας αύξηση κατά 32.508 άτομα (20,0%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Μάρτιο 2022 και μείωση κατά -43.831 άτομα (-18,3%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Φεβρουάριο 2023.