Φορολογικά

Η φορολογική μου δήλωση 2023 – Διαθέσιμο τώρα και στο Public. Κυκλοφορεί επίσης σε όλα τα περίπτερα και σε μεγάλα βιβλιοπωλεία

Ένα απαραίτητο βοήθημα για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης με την εγκυρότητα της επιστημονικής ομάδας TAXHEAVEN

Κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα, στα σημεία διάθεσης περιοδικών και εφημερίδων, καθώς και στο Public και σε μεγάλα βιβλιοπωλεία, μόνο με 9 ευρώ.

Public (παραγγείλτε το κατευθείαν από εδώ)

Περιεχόμενα:

Ειδικό αφιέρωμα
Αποζημιώσεις, ενισχύσεις και αφορολόγητα έσοδα 2022:
Πως θα καταχωριστούν στα λογιστικά βιβλία (απλογραφικά και διπλογραφικά) και σε ποιους πίνακες θα αναγραφούν στα έντυπα «Ε3» & «Ν». Όλα όσα ισχύουν σε περίπτωση διανομής. Διαβίβαση στην πλατφόρμα myData

Αφιέρωμα
Συμβολαιακή γεωργία:
-Κατηγορίες δικαιούχων
-Εξαιρέσεις
-Φορολογικές ωφέλειες
-Προθεσμίες και συμπλήρωση εντύπων

Επίσης
-Όλες οι αλλαγές για το φορολογικό έτος 2022
-Οι νέοι κωδικοί στα έντυπα Ε1 και Ε3
-Αναλυτικός οδηγός για τη φορολογία των αγροτών και των επιδοτήσεων
-Ειδική ανάλυση για την επιχειρηματική δραστηριότητα
-Σημαντικές επισημάνσεις και παραδείγματα ανά κωδικό του εντύπου Ε1
-Αναλυτικό ευρετήριο 14 σελίδων