Φορολογικά

Webinar ενδοομιλικών συναλλαγών: Τεκμηρίωση – Κατάρτιση φακέλου – Συνοπτικός πίνακας

Ο κόμβος διοργανώνει επίκαιρο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα τις ενδοομιλικές συναλλαγές.

Το σεμινάριο διοργανώνεται την Πέμπτη 11 Μαΐου, ώρα 17:30.

Θεματολογία:
 
1. Αρχή Των Ίσων Αποστάσεων
2. Έννοια & Ορισμός Συνδεδεμένων Προσώπων
– Κατηγορίες συνδεδεμένων
– Πρακτικά παραδείγματα περιπτώσεων συνδεδεμένων προσώπων
3. Υπόχρεοι Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών
– Ποια είναι η κατηγοριοποίηση βάση κύκλου εργασιών
– Ποια είναι τα όρια ανά υπόχρεο πρόσωπο
– Πρακτικά παραδείγματα υποχρέωσης ή απαλλαγής τεκμηρίωσης τιμών
4. Κατηγορίες Συναλλαγών προς Τεκμηρίωση
– Είδη συναλλαγών
– Παροχή Υπηρεσιών – Μετακύλιση Κόστους
– Παροχή Υπηρεσιών – Χαμηλής Προστιθέμενης Αξίας
5. Νέες Οδηγίες ΟΟΣΑ (Ιαν. 2022)
– Σημαντικές αλλαγές και προσθήκες
6. Προθεσμίες Κατάρτισης Φακέλου Τεκμηρίωσης & Υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών
7. Πρόστιμα & Κυρώσεις
8. Φορολογικά έντυπα (Ε3, Ν)
9. Περί ενδοομιλικών συναλλαγών & μη εκπιπτώμενων δαπανών
10. Παρουσίαση των περιεχομένων του Φακέλου Τεκμηρίωσης
– Τι πληροφορίες απαιτούνται ανά ενότητα
– Προτεινόμενη δομή φακέλου τεκμηρίωσης
11. Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών
– Παρουσίαση Ενοτήτων
– Ανάλυση & Διευκρινίσεις
12. Συγκριτική Ανάλυση
– Παράγοντες Συγκριτικής Ανάλυσης
– Εφαρμογή Συγκριτικής Ανάλυσης
13. Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών & Covid19
– Μεθοδολογία Τεκμηρίωσης
– Κρίσιμα σημεία – Επιλογές Κριτηρίων Αναπροσαρμογών
14. Μέθοδοι Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών
– Παρουσίαση Παραδοσιακών & Μη Παραδοσιακών Μεθόδων
Παραδοσιακές Μέθοδοι Τεκμηρίωσης
– Μέθοδος της «συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής»
– Μέθοδος της «τιμής μεταπώλησης»
– Μέθοδος της «κόστους συν κέρδος»
Λοιπές μη παραδοσιακές μέθοδοι (Μέθοδοι του Συναλλακτικού Κέρδους)
– Μέθοδος του «επιμερισμού κέρδους»
– Μέθοδος του «καθαρού κέρδους συναλλαγής»
– Πρακτικά Παραδείγματα ανά Μέθοδο
15. Ενδοομιλικές Συναλλαγές και Τεχνητές Διευθετήσεις
16. Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης (APA – Advance Pricing Agreements)
– Ανάλυση διαδικασίας
– Παρουσίαση Εντύπων – Διευκρινίσεις

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους την υπηρεσία παρακολούθησης όλων των διαδικτυακών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν από τον κόμβο, για ένα έτος, με τα γνωστά σε όλους πλεονεκτήματα της διαδραστικής μας πλατφόρμας, με τη σφραγίδα και την εγκυρότητα που μόνο το TAXHEAVEN και οι εισηγητές του μπορούν να εγγυηθούν.

Πληροφορίες για τα προγραμματιζόμενα σεμινάρια στην πορεία του έτους μπορείτε να βλέπετε από εδώ.

Εγγραφή μπορείτε να κάνετε από την κεντρική σελίδα του κόμβου.

Εισηγητές:

Ντρούκας Κων/νος
Οικονομολόγος – Ειδικός σύμβουλος ενδοομιλικών συναλλαγών

Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος
Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής. – Μέλος της ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ – Μέλος της επιστημονικής ομάδας Taxheaven

Επιστημονική ομάδα κόμβου:

Στο σεμινάριο θα παρίστανται αρκετά μέλη της επιστημονικής ομάδας του κόμβου προκειμένου να απαντηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα.

Δείτε εδώ τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την πληρωμή και την υποβολή αίτησης συμμετοχής

Κόστος συμμετοχής:
Το κόστος παρακολούθησης για κάθε σεμινάριο είναι 35,00 ευρώ.