Φορολογικά

Στατιστικά ΕΝΦΙΑ 2023 και σύγκριση με το 2022

13 Μάιου 2023

Στατιστικά ΕΝΦΙΑ 2023 και σύγκριση με το 2022

Δημοσιεύθηκαν τα στατιστικά του ΕΝΦΙΑ 2023 από την ΑΑΔΕ.

Οι κατωτέρω πίνακες παρουσιάζουν τις διαφορές του ΕΝΦΙΑ 2023 σε σχέση με τον ΕΝΦΙΑ 2022 όπως τα επιμελήθηκε η επιστημονική ομάδα του κόμβου.

  2023 2022 Διαφορά
ΕΝΦΙΑ Πλήθος Φορ/νων
Φ.Π. 7.103.669 7.135.156 -31.487
Ν.Π. 74.982 71.452 3.530
ΣΥΝΟΛΑ 7.178.651 7.206.608 -27.957
  2023 2022 Διαφορά
ΕΝΦΙΑ ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ
Φ.Π. 2.147.079.903,06 2.140.947.504,99 6.132.398
Ν.Π. 199.699.672,47 195.932.947,19 3.766.725
ΣΥΝΟΛΑ 2.346.779.575,53 2.336.880.452,18 9.899.123
  2023 2022 Διαφορά
ΕΝΦΙΑ ΣΥΜΠΛ/ΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΝΠ
Φ.Π.      
Ν.Π. 334.617.525,68 335.607.683,42 -990.158
ΣΥΝΟΛΑ 334.617.525,68 335.607.683,42 -990.158
  2023 2022 Διαφορά
ΕΝΦΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ / ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΦΠ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Φ.Π. -366.535.628,74 -366.167.231,44 -368.397
Ν.Π. 0 0 0
ΣΥΝΟΛΑ -366.535.628,74 -366.167.231,44 -368.397
  2023 2022 Διαφορά
ΕΝΦΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ παρ. 1, 2 άρθρου 7
Φ.Π. -45.897.845,43 -51.467.123,51 5.569.278
Ν.Π.  
ΣΥΝΟΛΑ -45.897.845,43 -51.467.123,51 5.569.278
  2023 2022 Διαφορά
ΕΝΦΙΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΦΙΑ
Φ.Π. 1.734.646.428,89 1.723.313.150,04 11.333.279
Ν.Π. 534.317.198,15 531.540.630,61 2.776.568
ΣΥΝΟΛΑ 2.268.963.627,04 2.254.853.780,65 14.109.846
  Φορολογούμενοι και Συνολική Βεβαίωση
  2023 2022  
ΕΝΦΙΑ Πλήθος Φορ/νων Διαφορά
Φ.Π. 6.095.089 6.105.139 -10.050
Ν.Π. 64.363 61.562 2.801
ΣΥΝΟΛΑ 6.159.452 6.166.701 -7.249
  Φορολογούμενοι και Συνολική Βεβαίωση
  2023 2022  
ΕΝΦΙΑ Ποσό Βεβαίωσης Διαφορά
Φ.Π. 1.734.591.557,14 1.723.256.980,75 11.334.576
Ν.Π. 534.317.162,16 531.540.594,86 2.776.567
ΣΥΝΟΛΑ 2.268.908.719,30 2.254.797.575,61 14.111.144

Αναλυτικά οι πίνακες των στατιστικών του 2023 από την ΑΑΔΕ

Συνημμένα