Φορολογικά

myPROPERTY: Μη διαθεσιμότητα στις 16/5/2023, μεταξύ 8:00-14:00, λόγω αναβάθμισης

15 Μάιου 2023

myPROPERTY: Μη διαθεσιμότητα στις 16/5/2023, μεταξύ 8:00-14:00, λόγω αναβάθμισης

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ  : myPROPERTY: Μη διαθεσιμότητα στις 16/5/2023, μεταξύ 8:00-14:00, λόγω αναβάθμισης