Επιχειρήσεις

​ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 52,5% του τζίρου στον κλάδο αυτοκινήτου τον Μάρτιο

Αναλυτικά οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 45 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2 (χονδρικό, λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023, σε σύγκριση με τους δείκτες της περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

 • Ιανουάριος, αύξηση 44,6%
 • Φεβρουάριος, αύξηση 20,2% και
 • Μάρτιος, αύξηση 52,5%,

ενώ οι Δείκτες Όγκου στον κλάδο 45 παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

 • Ιανουάριος, αύξηση 32,9%,
 • Φεβρουάριος, αύξηση 11,1% και
 • Μάρτιος, αύξηση 40,3%.

Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στην ομάδα 451 (πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων) της περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023, σε σύγκριση με τους δείκτες της περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

 • Ιανουάριος, αύξηση 57,5%
 • Φεβρουάριος, αύξηση 25,2% και
 • Μάρτιος, αύξηση 63,2%,

ενώ οι Δείκτες Όγκου στην ομάδα 451 παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

 • Ιανουάριος, αύξηση 43,4%,
 • Φεβρουάριος, αύξηση 14,7% και
 • Μάρτιος, αύξηση 49,0%.