Επιχειρήσεις

MIG: Απορρίφθηκε το αίτημα Δ. Ηλιοπούλου για έκτακτο έλεγχο στην εταιρεία

Αναλυτικά στην ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται ότι:

Σε συνέχεια των από 1.3.2023, 3.3.2023, 7.3.2023 και 14.3.2023 Ανακοινώσεών της σχετικά με την απόρριψη των αιτημάτων έκδοσης προσωρινών διαταγών, η «MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «η Εταιρία») ανακοινώνει ότι το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε και την από 28.2.2023 Αίτηση Έκτακτου Ελέγχου μετόχων μειοψηφίας περιλαμβανομένης εταιρίας συμφερόντων Δέσποινας Ηλιοπούλου, κατά της Εταιρίας. Αίτημα αυτής ήταν να διαταχθεί ο έλεγχος της Εταιρίας για τις οικονομικές χρήσεις 2020, 2021, 2022 και μέχρι την ημερομηνία της Αίτησης για δήθεν πιθανολογούμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας.