Επιχειρήσεις

Έντονη αποκλιμάκωση του δείκτη τιμών εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Απρίλιο 2023

Η πτώση ξεκίνησε από το δ’ τρίμηνο 2022 και κορυφώθηκε στο α’ τετράμηνο 2023. Η ετήσια μείωση (Απρίλιος 2023-Απρίλιος 2022) ανήλθε στο 17,5% και αποδίδεται κυρίως στις μεγάλες μειώσεις τιμών εισαγωγών σε πετρελαιοειδή και φυσικό αέριο (-37,1%) , παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (-33,4%), παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ) και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (-30,5%) και παραγωγή βασικών μετάλλων (-5,6%). Αντίθετα αυξήθηκαν οι τιμές στα προϊόντα από εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη (135% σε σχέση με τον Απρίλιο 2022), την βιομηχανία τροφίμων (9,1%), τις κατασκευές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (5,4%), Κατασκευή προϊόντων από Καουτσούκ (4,8%), χάρτινων προϊόντων (4,8%).

Ταυτόχρονα είχαμε μείωση των τιμών εισαγωγών τον Απρίλιο 2023 έναντι του Μαρτίου 2023 κατά 0,7% που αποδίδεται στη μείωση τιμών εισαγωγών εκτός Ευρωζώνης κατά 1% και την μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες της Ευρωζώνης κατά 0,2%. Οι κλάδοι που συνέβαλαν στην μείωση των τιμών εισαγωγών ήταν η ηλεκτρική ενέργεια, η παραγωγή μη μεταλλικών ορυκτών , η άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.