Φορολογικά

Ψηφιακές συναλλαγές μέσω vouchers: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Ειδική Ημερίδα που διοργάνωσε ο Όμιλος EpsilonNet σε συνεργασία με την ΕΣΕΕ

Ο Όμιλος Epsilon Net σε συνεργασία με την ΕΣΕΕ και με τη συμμετοχή της Diginet, σε συνέχεια της γενικευμένης προσπάθειας τους για την ορθή ενημέρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον ψηφιακό τους εκσυγχρονισμό, πραγματοποίησαν με ιδιαίτερη επιτυχία στις 15/06/2023 ειδική διαδικτυακή Ημερίδα για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ μέσω VOUCHERS του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΛΛΑΔΑ 2.0).

Ο στόχος της συγκεκριμένης ημερίδας ήταν η ολοκληρωμένη πληροφόρηση των  μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης των ενισχύσεων (voucher) από τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, που θα υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάσθηκαν στην Ημερίδα οι ακόλουθες ενότητες:
• γενική περιγραφή του Προγράμματος ΙΙΙ «Ψηφιακές Συναλλαγές» και αναλυτική επεξήγηση των δράσεων στις κατηγορίες 4,5 και 6 του προγράμματος,
• παρουσίαση των ψηφιακών λύσεων τιμολόγησης που παρέχονται από τον Όμιλο Epsilon Net,
• παρουσίαση των ολοκληρωμένων λύσεων που παρέχονται από την DIGINET για τις υποχρεωτικές διαδικασίες αναβάθμισης ΦΤΜ &ΑΔΗΜΕ, αντικατάστασης ΕΑΦΔΣΣ καθώς και αντικατάστασης ΦΗΜ στην εστίαση,
• παρουσίαση των απαραίτητων βημάτων για την ορθή συμπλήρωση της Αίτησης Χρηματοδότησης.

Τέλος, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της παράτασης που δόθηκε για την εξαργύρωση των επιταγών VOUCHER, οι εισηγητές απάντησαν σε  ερωτήματα που αφορούσαν το Πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση σχετικά με το περιεχόμενο της Ημερίδας παρατίθεται το ενημερωτικό υλικό, που παρουσιάσθηκε.

Παράλληλα, αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες ενισχύσεων των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αναβάθμιση των ψηφιακών τους συστημάτων  παρέχεται στους εξειδικευμένους ιστότοπους: https://voucher.epsilonnet.gr/ και https://espa.epsilonnet.gr/.