Φορολογικά

Οι Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συμφωνούν σε γενικές γραμμές με τις προτάσεις ViDA στο ECOFIN

Οι Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συμφώνησαν με τις προτάσεις ViDA (vat in the digital age) στο ECOFIN. Τέθηκαν όμως αιτήματα για την επέκταση του χρονοδιαγράμματος της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Υπήρχε ευρεία συμφωνία για την εναρμόνιση των ενδοκοινοτικών ψηφιακών αναφορών με βάση την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ωστόσο, εκφράστηκαν και ορισμένες ανησυχίες.
Κάποια κράτη πιστεύουν ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη μέλη όσον αφορά τις εγχώριες ψηφιακές αναφορές και να περιορίσουν τη σύγκλιση της υφιστάμενης ή προτεινόμενης υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Χώρες όπως η Ιταλία, η Πολωνία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ολλανδία, η Εσθονία και η Λιθουανία θεώρησαν ότι οι χώρες θα πρέπει να μπορούν να θέτουν τα δικά τους πρότυπα.
Παραμένει κάποια διαφωνία σχετικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση.
Πολλές χώρες ανησυχούσαν για την ημερομηνία της υποχρεωτικής λειτουργίας το 2028, συμπεριλαμβανομένου του Λουξεμβούργου. Το κόστος και η ανάπτυξη για τους φορολογούμενους και τις αρχές θα μπορούσαν να το καταστήσουν ανέφικτο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Μπορείτε να Δείτε το σχετικό video (στα Ελληνικά) με τις ομιλίες στον ακόλουθο σύνδεσμο https://video.consilium.europa.eu/event/en/26900