Φορολογικά

ΣΣΕ Επισιτιστικών Καταστημάτων – Κηρύχθηκε υποχρεωτική

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 58993/17.6.2023 για την  κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 12.6.2023 Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας».

(ΦΕΚ Β’ 3942/17.6.2023)

Η απόφαση αναφέρει :

Κηρύσσουμε γενικώς υποχρεωτική την από 12.6.2023 Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας», με Π.Κ. 11/13.6.2023, για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του κλάδου, που αυτή αφορά.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου