Επιχειρήσεις

Μείωσαν καταθέσεις και αύξησαν ομόλογα τα Επαγγελματικά Ταμεία στο α’ τρίμηνο

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ΤΕΑ-ΙΕΣΠ (στο εξής Ταμείων) αυξήθηκε σε 1.937 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2023, έναντι 1.866 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 1.791 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2022.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων μειώθηκαν σε 98 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2023, έναντι 134 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 348 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2022. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε σε 5,1% έναντι 7,2% το προηγούμενο τρίμηνο και 19,5% το α΄ τρίμηνο του 2022.

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 942 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2023, έναντι 864 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 643 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2022 και το ποσοστό τους επί του συνόλου αυξήθηκε σε 48,6%, έναντι 46,3% το προηγούμενο τρίμηνο και 35,9% το α΄ τρίμηνο του 2022.

Η αξία των τοποθετήσεων σε μερίδια επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε σε 569 εκατ. ευρώ από 544 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 474 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2022 και το ποσοστό τους επί του συνόλου διαμορφώθηκε σε 29,4% από 29,2% το προηγούμενο τρίμηνο και 26,5% το α΄ τρίμηνο του 2022.

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε μετοχές και άλλα μέσα κυριότητας διαμορφώθηκε σε 277 εκατ. ευρώ από 256 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 281 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2022 και το ποσοστό τους επί του συνόλου διαμορφώθηκε σε 14,3% από 13,7% το προηγούμενο τρίμηνο και 15,7% το α΄ τρίμηνο του 2022.