Επιχειρήσεις

Την υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης B2G EINVOICING της IMPACT επιλέγει η Deloitte

Με την επιλογή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, η Deloitte επιτυγχάνει την ενημέρωση των ηλεκτρονικών της βιβλίων στην ψηφιακή πλατφόρμα MyDATA της ΑΑΔΕ και την έναρξη ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τους πελάτες της.

Η επιλογή του B2G EINVOICING με την υπογραφή της IMPACT εξασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση της Deloitte με την υποχρεωτικότητα έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων για συναλλαγές με το Δημόσιο, σε συνέχεια και της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύτηκε στις 12 Απριλίου 2023 (ΦΕΚ Β’ 2385/12/4/2023).

Ενεργοποιώντας την υπηρεσία, όλα τα παραστατικά της Deloitte που αφορούν Αναθέτουσες Αρχές του Δημοσίου αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, δίνοντας παράλληλα στην εταιρεία τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης σχετικά με την κατάσταση επεξεργασίας τους.

Τα οφέλη από την έναρξη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω B2G EINVOICING είναι πολλαπλά για τις εταιρείες: Ο χρόνος διεκπεραίωσης των τιμολογιακών διαδικασιών, όπως και το κόστος προετοιμασίας και αποστολής παραστατικών, μειώνεται δραστικά, ενώ αποφεύγονται καθυστερήσεις, καθώς επιτρέπεται η ταχύτερη εκκαθάριση και συμφωνία του υπολοίπου.

Με τη χρήση της υπηρεσίας B2G EINVOICING επιτυγχάνεται η άμεση ηλεκτρονική διαβίβαση του παραστατικού, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα σφάλματος, ενώ η ηλεκτρονική παραλαβή από το Δημόσιο βοηθά στην άμεση και χωρίς σφάλματα επεξεργασία και πληρωμή του, χωρίς την ανάγκη εκ νέου αποστολής.

Η χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης προσφέρει πολλαπλά φορολογικά οφέλη, ενώ η όλη διαδικασία συμβάλλει στην ενίσχυση του θετικού κοινωνικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος για τις επιχειρήσεις, μέσω της μείωσης της κατανάλωσης χαρτιού και της υιοθέτησης υπεύθυνων πρακτικών.

Σχετικά με τη συνεργασία, ο CFO της Deloitte Ελλάδος, κ. Δημήτρης Μάλλης, δήλωσε: «Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για συναλλαγές με το Δημόσιο είναι ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία ψηφιοποίησης των εσωτερικών μας διαδικασιών. Σε αυτό είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που έχουμε ως συνοδοιπόρο την κορυφαία και πιστοποιημένη ομάδα της IMPACT. Με την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που προσφέρει, η υπηρεσία B2G EINVOICING απαντά συνολικά στις ανάγκες μας για έκδοση, αποστολή και παρακολούθηση των ηλεκτρονικών τιμολογίων μας, απλοποιώντας τις διαδικασίες, ειδικά στη νέα εποχή που διαμορφώνεται με την καθιέρωση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο Δημόσιο».