Φορολογικά

Διευκρινίσεις για την υποχρεωτική παύση εργασιών στον ιδιωτικό τομέα λόγω καύσωνα

Με εγκύκλιο του υπ.Εργασίας δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την διάταξη του άρθρου 2 [Υποχρεωτική παύση εργασιών κατά τη διάρκεια του καιρικού φαινομένου καύσωνα με την ονομασία «ΚΛΕΩΝ (CLEON)]» της υπ.απόφασης 65581/12.07.2023.

Η εγκύκλιος  αναφέρει αναλυτικά :

“Διευκρινίζεται ότι η διάταξη του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 65581/12.07.2023 υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα κατά τη διάρκεια του καιρικού φαινομένου – καύσωνα με την ονομασία «ΚΛΕΩΝ (CLEON) »» (4491 Β’), περί υποχρεωτικής παύσης εργασιών, δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση εργασιών σε οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας (υγειονομικές μονάδες, ύδρευση, ηλεκτρισμός, αεροπορικές μεταφορές, handling, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές).”

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου