Φορολογικά

Αύξηση τζίρου 8,3% στο α’ τρίμηνο για τις επιχειρήσεις λόγω πληθωριστικών ανατιμήσεων

Του Νίκου Σακελλαρίου, συνεργάτη του Taxheaven

Οι πληθωριστικές ανατιμήσεις οδήγησαν σε σημαντική αύξηση τζίρου 8,3%  για τις επιχειρήσεις  (διπλογραφικά βιβλία) στο α’ τρίμηνο. Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 97,56 δις ευρώ. Η υποχώρηση του πληθωρισμού και η μείωση της κατανάλωσης τον Μάιο οδήγησε σε μείωση 1% του μηνιαίου τζίρου Μαΐου. Πιο συγκεκριμένα:

Για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2023 ανήλθε σε 97.564.300 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,3% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2022, που είχε ανέλθει σε  90.100.078 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2023 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο 2022 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες, κατά 61,9%.

Τη μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, κατά 7,1%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού, κατά 20,2%.

Μείωση τζίρου τον Μάιο 2023

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Μάιο 2023 ανήλθε σε 30.001.911 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 1,0% σε σχέση με τον Μάιο 2022, που είχε ανέλθει σε 30.295.117 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Μάιο 2023 σε σύγκριση με τον Μάιο 2022 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού, κατά 36,0%. Τη μικρότερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Νερού. Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης, κατά 5,4%, ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες, κατά 66,0%.