Φορολογικά

ΕΦΕΕΗ – Συνάντηση με τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Θεοχάρη – Το υπόμνημα με τις προτάσεις που κατατέθηκε

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΘΕΟΧΑΡΗ

Ηράκλειο, 4 Αυγούστου 2023
Κοινή συνάντηση με  τον Υφυπουργό Οικονομικών Χάρη Θεοχάρη πραγματοποιήθηκε σήμερα με τα  προεδρεία του Οικονομικού Επιμελητηρίου-Τμήμα Ανατολικής Κρήτης και της Ε.Φ.Ε.Ε. Ηρακλείου.

 
Στην διάρκεια της συνάντησης παρουσιαστήκαν στον Υφυπουργό  θέματα που απασχολούν τον κλάδο των λογιστών-φοροτεχνικών ενώ από την Ε.Φ.Ε.Ε.Η. κατατέθηκε αναλυτικό υπόμνημα.
 
Στην συνέχεια, υπήρξε εποικοδομητικός διάλογος του Υφυπουργού με τους παριστάμενους φορείς  για όλα τα τρέχοντα θέματα  που  αφορούν τον κλάδο, με τον Υφυπουργό να δεσμεύεται ότι θα λάβει σοβαρά υπόψιν τα υπομνήματα που κατατέθηκαν αλλά και  τις απόψεις των φορέων. 

Αναλυτικά το υπόμνημα που κατατέθηκε από την Ε.Φ.Ε.Ε.Η. στον Υφυπουργό κ. Θεοχάρη έχει ως εξής:

1. Ν. 4557/2018: Λήψη μέτρων δέουσας επιμέλειας

•    Τα όρια των διοικητικών και πειθαρχικών κυρώσεων δεν μπορεί να είναι σε αντιστοιχία για τους υπόχρεους επαγγελματίες Λογιστές-Φοροτεχνικούς, με τα πρόστιμα των παραβατών.
•    Θα πρέπει να ισχύσουν αντίστοιχες κυρώσεις, όπως ισχύουν σε δικηγόρους/συμβολαιογράφους και ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, δηλαδή παραπομπή του υπόχρεου προσώπου σε αντίστοιχη εποπτική Αρχή, στη συγκεκριμένη περίπτωση στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ), στο οποίο θα διαβιβάζονται όλα τα στοιχεία της παράβασης, προκειμένου να ασκηθεί ο προβλεπόμενος από τις κείμενες διατάξεις πειθαρχικός έλεγχος.
•    Θα πρέπει να υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή του Νόμου.
•    Θα πρέπει πριν βγει η οδηγία να ελεγχθεί από την Ομοσπονδία με στόχο την επίλυση ερμηνευτικών και άλλων ζητημάτων.
•    Θα πρέπει να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία, η εχεμύθεια και η ασφάλεια των Λογιστών – Φοροτεχνικών.
•    Θα πρέπει οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων με προβληματικά ΑΦΜ.
•    Ανάκληση εντολών ελέγχου που έχουν κοινοποιηθεί έως ότου εκδοθεί κανονιστικό πλαίσιο .

2.ΑΣΘΕΝΕΙΑ –ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
Άμεσα να βγουν οι απαραίτητες ΚΥΑ ώστε να μην καθυστερήσει καθόλου η εφαρμογή του άρθρου 67 του Νόμου 5042/2023 (ΦΕΚ Α’ 88/10-04-2023) σχετικά με τη δυνατότητα παράτασης προθεσμιών υποβολής φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων, σε περίπτωση ασθένειας, τοκετού ή θανάτου λογιστή φοροτεχνικού.

3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Επανακαθορισμός του πλαισίου (τρόπου & χρόνου) υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η διαβούλευση ώστε έγκαιρα να εκδοθούν οι απαραίτητες αποφάσεις, ώστε οι φορείς του δημοσίου, οι ιδιώτες υπόχρεοι (Τράπεζες κλπ.) και οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί να ολοκληρώσουν όλες τις απαραίτητες προαπαιτούμενες ενέργειες έτσι ώστε, όταν θα ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ να είναι πλήρως ενημερωμένη με τα απαραίτητα στοιχεία που θα επιτρέπουν την άμεση εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής.
Η ψηφιοποίηση του κρατικού μηχανισμού επιτρέπει την επανεξέτασή της προθεσμίας ώστε να περάσουμε σε μια σύγχρονη μακράς διάρκειας περίοδο υποβολής, με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή του αριθμού των δόσεων.
Στο πλαίσιο του γενικότερου ανασχεδιασμού του πλαισίου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφορετική, μεταγενέστερη ημερομηνία για τις δηλώσεις που υποβάλλονται με κωδικούς αδειοδοτημένου λογιστή Φοροτεχνικού.

4. ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΡΙΩΝ
Πλήρης κατάργηση των ορίων του άρθρου 38 του ν. 2873/2000. Η υποβολή των δηλώσεων οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων να γίνεται μέσω ηλεκτρονικών κωδικών taxis των εξουσιοδοτημένων προς τούτο, Λογιστών – Φοροτεχνικών και μόνο, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από το Οικονομικό Επιμελητήριο και ασκούν νόμιμα το επάγγελμα. Είναι απαράδεκτο να υφίσταται η δυνατότητα υπογραφής από τον επαγγελματία των φορολογικών εντύπων, ειδικά του Ε3, η σύνταξη του οποίου απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε.

5. myDATA
Πρέπει να θεσπιστούν ασυμβίβαστες προϋποθέσεις για την σωστή λειτουργία του εγχειρήματος, με επίκεντρο την όλη εμπλοκή και ευθύνη του νόμιμου Λογιστή – Φοροτεχνικού. Δε νοείται επιχείρηση ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών να μπορεί να προβεί σε χαρακτηρισμούς χωρίς τη συμμετοχή νομίμως αδειοδοτημένου Λογιστή – Φοροτεχνικού. Απαιτείται περαιτέρω χρόνος εξοικείωσης τόσο των επιχειρήσεων όσο και των Λογιστών-Φοροτεχνικών στα νέα δεδομένα του myDATA που ουσιαστικά μπήκαν στη καθημερινότητά μας. Η μη επιβολή προστίμων μέχρι ολοκληρώσεως του εγχειρήματος θεωρείται επιβεβλημένη στη παρούσα φάση και μέχρι να επιλυθούν οι όποιες δυσλειτουργίες και νομοθετικές παρεμβάσεις που απαιτούνται.

6.ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Άμεση επανεξέταση και εξορθολογισμός των προστίμων του άρθρου 54 και των υπολοίπων άρθρων ποινών του ΚΦΔ τα οποία είναι εξουθενωτικά και σε πολλές περιπτώσεις ισοπεδωτικά για τις επιχειρήσεις.
Μη επιβολή προστίμου για το περιβαλλοντικό τέλος (πλαστικής σακούλας) και για τον φόρο διαμονής.
Πρόβλημα με το τέλος επιτηδεύματος με την τελευταία ρύθμιση για απαλλαγή προστίμου εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για ποσά φόρου κάτω από εκατό (100) ευρώ.
Οι 5 μέρες που ορίζονται στις παραγράφους 1 & 2 του Άρθρου 14 του ν. 4174/2013 για την προσκόμιση πληροφοριών, αντίγραφων μέρους των βιβλίων και στοιχείων ή οποιουδήποτε συναφούς εγγράφου τις οποίες ζητά εγγράφως η Φορολογική Διοίκηση, θα πρέπει να γίνουν 30. Οι 5 μέρες θα πρέπει να ισχύσουν σε ειδικές περιπτώσεις μόνο.


7. ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) το εισόδημα των φυσικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να προσδιορίζεται με κάθε πρόσφορο μέσο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4972/2022 (ΚΦΔ) ορίζοντας τρεις περιπτώσεις.

Οι διατάξεις αυτές της φορολογίας εισοδήματος, παρατηρούμε ότι έχουν πολύ μεγάλη αοριστία και εύρος, με αποτέλεσμα το θέμα αυτό στο σύνολο του να έχει εξελιχθεί σε πολύ σοβαρό ζήτημα, διότι οι ελεγκτικές αρχές στις περισσότερες φορές των ελέγχων απορρίπτουν τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων με μεγάλη ευκολία και εφαρμόζουν τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου χωρίς να προσδιορίζεται η σαφής, όπως πρέπει, αιτιολόγηση.

Πρέπει να υπάρξει μία καθορισμένη και σαφής βάση στον ΚΦΕ και να καθοριστεί ένα ελεγκτικό πλαίσιο κανόνων μέσω των προβλεπόμενων αποφάσεων για να λυθεί όλο αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ε.Η.

     ο Πρόεδρος    ο Γενικός Γραμματέας
    Χριστοφοράκης Δημήτριος    Καλιτσουνάκης Βασίλειος
       
    η Α’ Αντιπρόεδρος    ο Β’ Αντιπρόεδρος
    Χατζημανώλη Ουρανία    Λειβαδιωτάκης Νικόλαος
       
    ο Ταμίας    ο Εφ. Δημ. Σχέσεων
    Καρτσωνάκης Άλκης    Σταυρουλάκης Κωνσταντίνος
       
    το Μέλος   
    Βλασσάκης Στέφανος