Φορολογικά

Αυξάνεται ο χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης και παρουσίας τεχνικού ασφάλειας στις ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 5039/10-8-2023), δημοσιεύθηκε η νέα ΚΥΑ 73553/10.8.2023Τροποποίηση της υπό στοιχεία 16935/Δ10.104/31.08.2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι παροχής υπηρεσιών και χρονικά όρια υποχρεωτικής απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας κατά την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών σε πλοία»” με υπογραφή του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βασίλη Σπανάκη και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.

Με τη νέα ΚΥΑ η παράγραφος 1 του άρθρου 4 της απόφασης τροποποιείται ως προς τον ελάχιστο ημερήσιο χρόνο υποχρεωτικής απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και παρουσίας του επί του πλοίου κατά το χρονικό διάστημα που εκτελούνται εργασίες, ο οποίος ορίζεται σε:

α) Επτά (7) ώρες αντί για πέντε (5) ώρες για κάθε πλοίο της υψηλής κατηγορίας επικινδυνότητας,

β) Τέσσερις (4) ώρες αντί για δύο (2) ώρες για κάθε πλοίο της μεσαίας κατηγορίας επικινδυνότητας,

γ) Δύο (2) ώρες αντί για μία (1) ώρα για κάθε πλοίο της χαμηλής κατηγορίας επικινδυνότητας

και η εν λόγω παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο ελάχιστος ημερήσιος χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και παρουσίας του επί του πλοίου κατά το χρονικό διάστημα που εκτελούνται εργασίες ορίζεται σε:
α) Επτά (7) ώρες για κάθε πλοίο της Υψηλής κατηγορίας επικινδυνότητας,
β) Τέσσερις (4) ώρες για κάθε πλοίο της Μεσαίας κατηγορίας επικινδυνότητας,
γ) Δύο (2) ώρες για κάθε πλοίο της Χαμηλής κατηγορίας επικινδυνότητας.
Ο χρόνος αυτός πρέπει να είναι συνεχόμενος.
Ειδικότερα για τα πλοία της Υψηλής κατηγορίας επικινδυνότητας για τις περ. 1β και 1γ του άρθρου 3 παρέχεται η δυνατότητα ο συνολικός χρόνος να καλύπτεται το πολύ σε δύο φάσεις μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας
».

Δείτε την απόφαση στο αρχείο του κόμβου

όπως και την κωδικοποιημένη 16935/Δ10.104/2010