Φορολογικά

Αντί σχολίου – Ανασκόπηση 29-08-2023 έως 03-09-2023

Επιμέλεια:
Κουλογιάννης Κωνσταντίνος

Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλες και όλους που χθες είχαν την ονομαστική τους εορτή, αλλά και σε όσους η χθεσινή, αλλά και η σημερινή ημέρα είναι ή ημέρα των γενεθλίων τους.

Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, το «σχόλιο της Δευτέρας» έκανες διακοπές τον Αύγουστο και θα είναι μαζί σας πάλι από την επόμενη εβδομάδα.

Εάν λείψατε κάποια περίοδο του Αυγούστου δείτε:

Αντί σχολίου – Ανασκόπηση 21-08-2023 έως 28-08-2023

Αντί σχολίου – Ανασκόπηση 14-08-2023 έως 20-08-2023

Αντί σχολίου – Ανασκόπηση 07-08-2023 έως 13-08-2023

Αντί σχολίου – Ανασκόπηση 31-07-2023 έως 06-08-2023

Αντί σχολίου – Ανασκόπηση 24-07-2023 έως 30-07-2023 – Φοριούνται και σε μπλουζάκια…

Σημαντικά θέματα εβδομάδος


  Χωρίς επιβάρυνση η υποβολή δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων μέχρι την Δευτέρα 4/9Έως 4.9 οι δύο πρώτες δόσεις για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις χωρίς κυρώσεις – Έως 17:00 δύναται να υποβληθεί η δήλωση για τα φυσικά πρόσωπα

 • Τα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 3 του ν. 4172/2013 και τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, που δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 έως ώρα 15:00 της 31ης Αυγούστου 2023, δύνανται να υποβάλλουν την ανωτέρω δήλωση μέχρι την 4η Σεπτεμβρίου 2023 και να καταβάλλουν τις δύο πρώτες δόσεις του φόρου που προκύπτει από αυτή, μέχρι την 4η Σεπτεμβρίου 2023, χωρίς την επιβολή κυρώσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του ν. 4987/2022.
  Το ίδιο ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που θα υποβάλουν τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 από ώρα 15:00 της 31ης Αυγούστου 2023 μέχρι την 4η Σεπτεμβρίου 2023, για τον φόρο που θα προκύψει από την δήλωση αυτή.
  Ειδικά, για τα φυσικά πρόσωπα η δήλωση κατά τα αναφερόμενα στα προηγούμενα εδάφια δύναται να υποβληθεί μέχρι ώρα 17:00 της 4ης Σεπτεμβρίου 2023.
  Οι καταβολές του φόρου από την 1η έως και την 4η Σεπτεμβρίου πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω web banking και όχι μέσω κάρτας ή μέσω συστήματος πληρωμών IRIS.

  Η
  απόφαση  Α.1133/2023

 

  myAADE: Άμεση εμφάνιση και πληρωμή ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων – Νέες ψηφιακές λειτουργικότητες

 • Μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE οι φορολογούμενοι έχουν πλέον τη δυνατότητα, σε ό,τι αφορά ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους:

  • Να δουν αμέσως μετά την υποβολή της αρχικής δήλωσης, το ποσό του φόρου που βεβαιώθηκε, στην επιλογή «ο Λογαριασμός μου»,
  • Να εξοφλήσουν την οφειλή τους μέσω κάρτας ή IRIS, με άμεση πίστωση της καταβολής ή
  • Να ρυθμίσουν την οφειλή τους,
  • Να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, χωρίς αναμονή / καθυστερήσεις.

  Επιπρόσθετα, κατά την υποβολή της δήλωσης, όταν αυτή υποβάλλεται από τον υπόχρεο (με τους προσωπικούς του κωδικούς και όχι από εξουσιοδοτημένο λογιστή ή εκπρόσωπο), ενεργοποιείται σύνδεσμος, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της χρεωστικής δήλωσης, από την επιλογή «Αυτόματη πληρωμή με κάρτα / IRIS», η οποία κατευθύνει τον φορολογούμενο στη διαδρομή: myAADE / ο Λογαριασμός μου / Oφειλές εκτός ρύθμισης και πληρωμές, προκειμένου να εξοφλήσει άμεσα την οφειλή του ή μέρος αυτής, επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής (μέσω κάρτας ή IRIS) και το ποσό που επιθυμεί να καταβάλει.

  Με την αναβάθμιση αυτή, οι υπόχρεοι βλέπουν πλέον αμέσως το ποσό, που οφείλουν, ώστε να το πληρώσουν την ίδια στιγμή, εφόσον το επιθυμούν. Με την άμεση πίστωση του φόρου, μέσω κάρτας ή IRIS, μπορούν να λάβουν αμέσως φορολογική ενημερότητα, χωρίς την αναμονή της μεταφοράς της πληρωμής από την τράπεζά τους προς την ΑΑΔΕ, μέσω της πληρωμής με Ταυτότητα Οφειλής.

  Αντίστοιχη δυνατότητα έχει δοθεί στην υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων – Οντοτήτων.

 

  Πόθεν έσχες: Από 4 Σεπτεμβρίου η υποβολή των καταστάσεων

 • Ανακοίνωση pothen.gr

  Η καταχώριση των ετήσιων καταστάσεων έτους 2023 των υπόχρεων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης ξεκινάει από τις 04-09-2023 και τελειώνει στις 04-10-2023.

  Υπόχρεοι των οποίων έχει μεταβληθεί, εντός του έτους 2022, η οικογενειακή τους κατάσταση σε σχέση με την τελευταία οριστικοποιημένη αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ. έτους 2022, καθώς και όσοι δεν έχουν υποβάλει αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ. έτους 2022, απαιτείται να συνδεθούν στην νέα εφαρμογή «Γνωστοποίηση στοιχείων Συζύγου/ΜΣΣ Υπόχρεου Πόθεν Έσχες» μέχρι τις 24-09-2023.

  Προς τούτο, οι Φορείς Υποχρέων θα πρέπει να ενημερώσουν τους υπόχρεους αρμοδιότητάς τους για την προαναφερθείσα διαδικασία.

 

  Εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων 2023

 • Σύμφωνα με το νέο έγγραφο του ΕΦΚΑ η εν λόγω εργοδοτική εισφορά εισπράττεται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., ταυτόχρονα και παράλληλα με τις τακτικές εισφορές υπέρ του Ο.Ε.Ε., μηνός Αυγούστου 2023.

  Οι υπόχρεοι εργοδότες ενημερώνονται με μήνυμα κατά την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) e-Ε.Φ.Κ.Α., στο αποδεικτικό παραλαβής ότι: «η εργοδοτική εισφορά (20€) ευρώ ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα από τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Κ.Π.), θα καταβληθεί ταυτόχρονα και παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής περιόδου 8/2023».

  Δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. για την εν λόγω εισφορά, καθώς η απεικόνιση υλοποιείται σε Κεντρικό Επίπεδο από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. με την παραγωγή αυτοτελούς Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. και σύμφωνα με τα στοιχεία υποβολής της Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α., της ως άνω μισθολογικής περιόδου.

  Η απόφαση  406586/29.08.2023

 

  Η νέα απόφαση για το «Καλάθι του Νοικοκυριού» και το «Καλάθι των Μαθητών»

 • Υπενθυμίζεται ότι το καλάθι των μαθητών έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία από 30.8.2023

  Η

  απόφαση  75926/25.8.2023

 

Επισημάνσεις – αρθρογραφία – ΔΕΔ


Ωρίων – Η λογιστική του φόρου εισοδήματος

Χρηματοδοτικές μισθώσεις – ΦΠΑ, λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση

Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Σεπτεμβρίου 2023

Έλεγχος μέσω πιστώσεων σε επαγγελματικό λογαριασμό επιχείρησης – Δεν μπορεί να τεκμηριωθεί το υπόλοιπο του ταμείου σε επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία

Αγρότες μέλη Συνεταιρισμών και Ομάδων Παραγωγών: Προβλήματα στην αναγνώριση της έκπτωσης φόρου – Ενέργειες/διαδικασίες υποβολής

ΔΕΕ: Ο εθνικός δικαστής οφείλει να μην εφαρμόζει εθνικούς κανόνες ή νομολογία που δημιουργούν συστημικό κίνδυνο ατιμωρησίας δραστών αδικημάτων απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ

 

Τα νέα της ΑΑΔΕ


Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές 2023: Εξυπηρέτηση συνδυασμών και υποψηφίων από την ΑΑΔΕ

Νέο σύστημα στην ΑΑΔΕ με GPS για έλεγχο και καταγραφή φορτηγών και κοντέινερς

1.225 επιπλέον έλεγχοι και 340 παραβάσεις στον αιγιαλό το διάστημα 12-25 Αυγούστου

Φορολοταρία: 20η Δημόσια Κλήρωση για συναλλαγές Ιουλίου

✔Οργανισμός ΑΑΔΕ – Μετονομασία και ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων ενόψει της λειτουργίας εφαρμογής διαχείρισης καταγγελιών/πληροφοριών. Η απόφαση   →Δ.ΟΡΓ.Α 1104264 ΕΞ 2023

Εργατικά Ασφαλιστικά – ΔΥΠΑ

Οδηγίες για την εφαρμογή του μέτρου αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων πυρόπληκτων επιχειρήσεων και κλάδου Γουνοποιίας

e-ΕΦΚΑ: Ενημέρωση για τη πληρωμή συντάξεων από το μήνα Οκτώβριο 2023 και μετά

Στο 10,8% το ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Το 76,29% των οφειλετών στο ΚΕΑΟ έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας

Πως θα γίνει η επιστροφή εισφορών σε ασφαλισμένους που απασχολούνται στο Δημόσιο . Η εγκύκλιος  → Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 44/2023

ΠΟΜΙΔΑ: Όχι στο «πογκρόμ» κατά της βραχυχρόνιας μίσθωσης!

Οι επιδοτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας για το Σεπτέμβριο

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τα voucher βιβλίων της ΔΥΠΑ

Α. Γεωργιάδης: «Σε ένα χρόνο η ψηφιακή κάρτα θα υπάρχει σε όλη την αγορά εργασίας»

ΔΥΠΑ: Έως 10 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στις 50 Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας σε 30 ειδικότητες

Νέα συνέντευξη του Υπ. Εργασίας για θέματα του εργασιακού νομοσχεδίου

 ✔ 76857/29-8-2023 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 109381/30-12-2021 υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη της δράσης: “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες”» (Β’ 6372).

76852/29.8.2023 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 88970/5347/10.11.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προκήρυξη δράσης “Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου”» (Β’ 5347)

 

Κλαδικά

Κ. Κόλλιας: Να μεταφερθεί η προθεσμία έγκρισης καταστάσεων και δημοσίευσης ισολογισμών

Στην Επιτροπή της Βουλής ο Πρόεδρος της ΠΟΦΕΕ Β. Καμπάνης: Ανάγκη νέας παράτασης φορολογικών δηλώσεων – Προβλήματα στο TaxisNet

ΣτΕΔΕΕ -Α.Π.

ΣτΕ 753/2023 Συνταγματική η έκδοση συντάξεων του ΕΦΚΑ από δικηγόρους και λογιστές

ΣτΕ 1897/2022 Ζημία από από κλοπή ή υπεξαίρεση χρηματικού ποσού (φθορά ή απώλεια περιουσιακού στοιχείου) – Τέτοια ζημία, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υφίσταται ανώνυμη εταιρεία, η οποία είναι μέτοχος άλλης ανώνυμης εταιρείας, από μόνο το γεγονός ότι η τελευταία, σε κάποια διαχειριστική περίοδο, πραγματοποίησε ζημία, έστω και αν η ζημία αυτή οφείλεται σε φθορά, απώλεια ή υποτίμηση των παγίων περιουσιακών της στοιχείων, δηλονότι καθεμία από τις εν λόγω εταιρείες, έχει τα δικά της πάγια περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά ενδιαφέροντα

Μεταφορικό Ισοδύναμο επιχειρήσεων: Παράταση υποβολής αιτήσεων 2ης Φάσης 2022

North Evia Pass 2023: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσηςΟλοκληρώθηκαν οι υποβολές των αιτήσεων για το North Evia Pass 2023

Κάμψη στο ρυθμό εγγραφών νέων επιχειρήσεων στο δεύτερο τρίμηνο δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Ελλάδα 2.0: Αίτημα τροποποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και προσθήκη κεφαλαίου REPowerEU υπέβαλε η Ελλάδα

Απαλλάσσονται από εκτιμητικά τέλη πυρόπληκτοι κτηνοτρόφοι

Κ. Σκρέκας: «Επιβάλλουμε πρόστιμα 140.000 ευρώ σε 13 επιχειρήσεις καυσίμων-ειδών αυτοκινήτου για αθέμιτη κερδοφορία»

Χ. Θεοχάρης: Πάνω από 600 εκατ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα από τις ψηφιακές πλατφόρμες

Οι φόροι και η ακρίβεια μείωσαν τις καταθέσεις τον Ιούλιο

Φορολογικές και όχι μόνο αποφάσεις 

✏ Δήλωση Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης – Τροποποίηση της Α 1069/2023. Η απόφαση  → Α.1117/2023

✏ Market pass 2: Η απόφαση με τις λεπτομέρειες εφαρμογής. Η απόφαση  → 147/24-08-2023

✏ Διάθεση στοιχείων μητρώου για αίτηση απόδοσης ΑΦΜ και κλειδαρίθμου στο ΠΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ» της ΑΑΔΕ. Η απόφαση  → 38230 ΕΞ 28-08-2023

 Εισφορά πετρελαϊκών εταιρειών – Τροποποίηση της απόφασης για τη δήλωση Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης.

 • Με την νέα απόφαση 1117/2023 τροποποιείται η 1069/2023 κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός του τύπου και περιεχόμενου της δήλωσης Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης (Π.Σ.Α.) του άρθρου 114 του ν. 5007/2022 (Α’ 241), καθώς και κάθε διαδικαστικής λεπτομέρειας για τον προσδιορισμό και την είσπραξη της συνεισφοράς αυτής» ως ακολούθως:

  1. Η παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
  «3. Ως φορολογητέα κέρδη ή ζημιές για τον υπολογισμό των πλεοναζόντων κερδών νοούνται τα φορολογητέα κέρδη ή ζημιές του υπόχρεου, που λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή του φόρου εισοδήματος, ήτοι τα φορολογητέα κέρδη ή ζημίες που δηλώνονται στους κωδικούς 001 ή 003 του εντύπου Ν, αντίστοιχα, μη λαμβανομένου υπόψη, για το φορολογικό έτος 2022, του ποσού που αναγράφεται στον κωδικό 458, κατά το μέρος που αφορά το ποσό της ΠΣΑ.
  Εάν το αποτέλεσμα του φορολογικού έτους 2022 είναι ζημιογόνο, δεν καταβάλλεται Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης
  ».

  2. Στο άρθρο 3 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
  «6. Οι υπόχρεοι του άρθρου 2 της παρούσας δύνανται, κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών για σκοπούς επιβολής φόρου εισοδήματος, να εκπίπτουν κατά το φορολογικό έτος 2022, το ποσό της ΠΣΑ ως δαπάνη, το οποίο αναγράφεται στον κωδικό 458 του εντύπου Ν».

  Υπενθυμίζουμε ότι υπόχρεοι για την υποβολή δήλωσης Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης είναι νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, καθώς και μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα για το φορολογικό έτος 2022 προέρχονται από τις εξής οικονομικές δραστηριότητες, κατά ομάδα NACE:
  α) 05.1 εξόρυξη λιθάνθρακα,
  β) 05.2 εξόρυξη λιγνίτη,
  γ) 06.1 άντληση αργού πετρελαίου,
  δ) 06.2 άντληση φυσικού αερίου,
  ε) 19.1 παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κωδικοποίησης),
  στ) 19.2 παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου.

  Υπόχρεοι για την καταβολή της Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης είναι οι υπόχρεοι του προηγούμενου εδαφίου των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα για το φορολογικό έτος 2022 προέρχονται, κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον, από τις ανωτέρω οικονομικές δραστηριότητες, κατά ομάδα NACE.


  Η απόφαση
   → Α.1117/2023

Αρωγή –  Καταστροφές

Μειώνεται στους 2 από 6 μήνες η αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τα πρόσωπα σε ορισμένες πληγείσες περιοχές

 • Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Δ.15/Δ’/75452 με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία Δ.15/Δ771184/1.8.2023 απόφαση σχετικά με την «Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δόσεις και παρατάσεις καταβολών για τους πληγέντες από πυρκαγιές»

✔ Πληγέντες από τις πυρκαγιές Ιουλίου – Αυγούστου 2023: Έως 25 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων

✔ Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2023. Η απόφαση  →  404462/28.8.2023

Πυρόπληκτοι Έβρου – Όλα τα μέτρα Κρατικής Αρωγής: Στεγαστική συνδρομή, επιδότηση ενοικίου, αποζημιώσεις, απαλλαγή ΕΝΦΙΑ κ.ά.

 

Καλή συνέχεια.