Επιχειρήσεις

Βιομηχανία & Μεταποίηση: Οι Ελλείψεις, οι τάσεις και η αναμενόμενη εκρηκτική άνοδος του κύκλου εργασιών

Οι εξελίξεις αναμένεται ραγδαίες και οι πρωτοβουλίες που απαιτούνται δραστικές: επενδύσεις σε προηγμένες τεχνολογίες, νέα ταλέντα, ολιστική προσέγγιση στην στρατηγική, εταιρική υπευθυνότητα κλπ.

Μεταξύ άλλων, αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τα ευρήματα από την έκθεση της N2Growth, η έλλειψη εργαζομένων με τις δεξιότητες που απαιτούνται στο νέο εξαιρετικά ανταγωνιστικό και ρευστό περιβάλλον παραμένει πρόκληση, με την ψηφιακή κατάρτιση να προβλέπεται ότι θα γίνει μία από τις σημαντικότερες δεξιότητες για την κατασκευαστική βιομηχανία παγκοσμίως έως το 2024.

4+1 κυρίαρχες τάσεις – Τι δείχνει η έρευνα

 • Επενδύσεις σε προηγμένες τεχνολογίες για την διαχείριση του ρίσκου: Οι βιομηχανίες έχουν αυξήσει τις επενδύσεις σε ψηφιακά μέσα κατά τα τελευταία χρόνια κι έχουν επιταχύνει την υιοθέτηση αναδυόμενων τεχνολογιών – αυτές οι συνεχείς επενδύσεις σε προηγμένες βιομηχανικές τεχνολογίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της απαιτούμενης ευελιξίας για τον κλάδο.
 • Υιοθέτηση στρατηγικών για την διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων και πρώτων υλών: Με βάση τη σχετική έρευνα, το 72% των ανωτάτων στελεχών του κλάδου παγκοσμίως πιστεύουν ότι το σημαντικό και επίμονο θέμα της έλλειψης πόρων στον κλάδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας στα επόμενα χρόνια.
 • Έμφαση στην εταιρική υπευθυνότητα: Τα ζητήματα που αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση και το ESG έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ατζέντα του κλάδου της βιομηχανίας και της μεταποίησης. Οι εταιρείες του κλάδου αποδεικνύουν την δέσμευσή τους στην υιοθέτηση αντίστοιχων πρακτικών με οργανωσιακές αλλαγές σε όλη την αλυσίδα εργασιών.
 • Εφαρμογή στρατηγικών προσέλκυσης και ανάπτυξης ταλέντου για την μείωση των οικειοθελών αποχωρήσεων: Η προσέλκυση, διαχείριση, ανάπτυξη και διακράτηση ταλέντου αποτελεί ίσως την πιο βασική προτεραιότητα για τις εταιρείες του κλάδου, λόγω της έλλειψης εργαζομένων και δεξιοτήτων.
 • Υιοθέτηση ολιστικών προσεγγίσεων για την δημιουργία «έξυπνων» βιομηχανικών μονάδων παραγωγής: Οι εταιρείες του κλάδου θα συνεχίσουν μάλλον να προσανατολίζονται σε κινήσεις βιομηχανικού μετασχηματισμού, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Η σταδιακή κυριαρχία της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης στην βιομηχανία – Μια «γεωγραφική ματιά»

Από την άλλη πλευρά σημειώνεται πως η αγορά βιομηχανικών αυτοματισμών στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (ΕΜΕΑ) ανέρχεται σε περίπου 36.4 δισ. δολάρια για το 2022, ενώ εκτιμάται ότι θα φτάσει κοντά στα 51.4 δις δολάρια μέχρι το 2026, καταγράφοντας σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 7.1% από το 2022 έως το 2026.

Στην περιοχή του Asia Pacific, ο κλάδος της Βιομηχανίας και Μεταποίησης θα αυξηθεί κατά 10.7% σε ετήσια βάση, με την συνολική αγορά να ανέρχεται σε 129.5 δις δολάρια στο διάστημα 2023-2032, λόγω της σταδιακής κυριαρχίας της 4ης βιομηχανικής επανάστασης στην βιομηχανία.

Όπως δήλωσε η Ρεβέκκα Πιτσίκα, Managing Partner της N2Growth Greece «Η αυξανόμενη ζήτηση για έξυπνους σενσορες και φορητές συσκευές, η υιοθέτηση των ρομπότ στη βιομηχανία σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό και η αυξανόμενη αυτοματοποίηση τόσο στη βιομηχανία όσο και σε άλλους κλάδους έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών στον βιομηχανικό και μεταποιητικό τομέα»

Τέλος, η Βόρεια Αμερική έχει κυριαρχήσει στα βιομηχανικά κανάλια διανομής, λόγω των επενδύσεων που γίνονται τόσο στην εφοδιαστική αλυσίδα όσο και στις μεταφορές.

Ελλείψεις εργαζομένων σε συγκεκριμένους τομείς – ανάγκη για δια βίου μάθηση:

Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στον κλάδο. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση στα βασικά σημεία εντοπίζεται:

 • Έλλειψη εργαζομένων διαπιστώνεται ειδικά στον κλάδο της αποθήκευσης, των μεταφορών και της διανομής – ενώ αντίστοιχα δεν παρατηρείται έλλειψη χώρων αποθήκευσης, κυρίως κοντά σε λιμάνια.
 • Στα επόμενα χρόνια, το σύνολο των απαιτούμενων δεξιοτήτων για τον κλάδο θα αλλάξει κατά 40%. Για να μπορέσουν οι εταιρίες να ανταποκριθούν στις νέες δεξιότητες που απαιτεί ο κλάδος, τοποθετούν ψηλά στην ατζέντα τους τον συνεχή επαναπροσδιορισμό των δεξιοτήτων, την συστηματική επανεκπαίδευση και τελικά, την δια βίου μάθηση.
 • Μέχρι το 2024, τουλάχιστον το 50% των βιομηχανιών στην Ευρώπη θα τοποθετούν τις ψηφιακές δεξιότητες στην κορυφή των τεχνικών χαρακτηριστικών για την επιλογή και διακράτηση των εργαζομένων – και για το λόγο αυτό αναπτύσσουν αντίστοιχες στρατηγικές.
 • Ο κλάδος αντιμετωπίζει έλλειψη εργαζομένων συνολικά. Το 45% των επιχειρήσεων του κλάδου είναι υποστελεχωμένες, κυρίως σε ρόλους που απαιτούν υψηλή εξειδίκευση. Με δεδομένο επίσης ότι ένας σημαντικός αριθμός των εργαζομένων του κλάδου είναι κοντά σε ηλικία συνταξιοδότησης, οι Υπεύθυνοι του Ανθρώπινου Δυναμικού θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μια πολύ σημαντική πρόκληση – αυτή της αποτελεσματικής στελέχωσης των θέσεων εργασίας.
 • – Σημαντικός αριθμός θέσεων εργασίας υπάρχει στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μάλιστα σε συγκεκριμένες χώρες πχ Βραζιλία, ο αριθμός των νέων θέσεων προς στελέχωση σε αυτόν τον κλάδο ξεπερνά το 1 εκ.
 • Οι εργασίες αυτοματοποιούνται με ταχύτατους ρυθμούς – και σε αυτό συμβάλλει η αυξανόμενη χρήση 3D printing, AI, 5G, έξυπνων εργαλείων, Internet of Things (IoT) κλπ
 • Η Ευρώπη ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας στον τομέα του βιομηχανικού αυτοματισμού κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023, με ποσοστό 8% στο σύνολο των αντίστοιχων θέσεων παγκοσμίως – 4.9% υψηλότερο από την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Υποεκπροσώπηση γυναικών σε διοικητικό επίπεδο και τεχνικούς ρόλους

Δυστυχώς όπως αναφέρεται αναλυτικά η υποεκπροσώπηση των γυναικών είναι εμφανής, καθώς το ποσοστό των γυναικών που έχουν θέσεις Chief Supply Chain Officer είναι 17% παγκοσμίως. Ένας από τους λόγους είναι και το σχετικό πτυχίο, καθώς οι βιομηχανίες προτιμούν κατά βάση υποψηφίους με πτυχίο STEM – και οι γυναίκες που έχουν σχετικό πτυχίο είναι στατιστικά λιγότερες από τους άντρες υποψηφίους.

Επίσης, μόνο το 14.9% των ρόλων στην ανώτατη διοίκηση καλύπτεται από γυναίκες στον κλάδο, ενώ σε επίπεδο μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε εταιρείες του κλάδου, η συμμετοχή των γυναικών ανέρχεται στο 18.01%

Η υιοθέτηση του Ε Mobility απαιτεί νέες τεχνολογικές υποδομές, αλλά και δεξιότητες. Η έλλειψη εργαζομένων με τις δεξιότητες που απαιτούνται στο σημερινό περιβάλλον παραμένει πρόκληση για την κατασκευαστική βιομηχανία παγκοσμίως έως το 2024.

Για να παραμείνουν ανταγωνιστικές, οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και σε στρατηγικές που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και επανεκπαίδευση ή εξέλιξη του προσωπικού τους.

Σύμφωνα με την Βασιλική Καβαλλιεράτου, Engagement Manager της N2Growth Greece «Τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος της μεταποίησης και της βιομηχανίας στην Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, συμβάλλοντας εκ νέου στην αναπτυξιακή δυναμική της χώρας, ακολουθώντας διεθνείς τάσεις που εμφανίστηκαν στην μετά-covid εποχή και αλλάζουν ραγδαία τον κόσμο. Σε αυτές αξίζει να ξεχωρίσουμε το νόμο “CHIPS and Science Act of 2022” του Προέδρου Μπάιντεν, διοχετεύοντας περίπου 280 δις δολάρια για την ενίσχυση της εγχώριας έρευνας και μεταποίησης ημιαγωγών με στόχο την ανάπτυξη των βιομηχανιών ηλεκτροκίνησης και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας περιορίζοντας την εξάρτηση της Δύσης από την Κίνα.

Σε αυτό το περιβάλλον, αξίζει να τονίσουμε ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στην βιομηχανία τόσο σε διοικητικές θέσεις, όσο και σε τεχνικούς ρόλους ενώ αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις όπως οι διακρίσεις, οι παρενοχλήσεις και η έλλειψη υποστήριξης για να ισορροπήσουν μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.»