Φορολογικά

Αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων και εισαγγελιών σε Μαγνησία, Σποράδες, Καρδίτσα, Τρίκαλα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 38991 οικ./2023 σχετικά με την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων και εισαγγελιών που έχουν την έδρα τους στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας και Τρικάλων, καθώς και του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το χρονικό διάστημα από 8 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023.

Η απόφαση αναφέρει :

Άρθρο μόνο

Την αναστολή εργασιών των δικαστηρίων και εισαγγελιών που έχουν την έδρα τους στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας και Τρικάλων, καθώς και του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το χρονικό διάστημα από 8 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023, λόγω της εξελισσόμενης κακοκαιρίας με την ονομασία «Daniel».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην είσοδο των δικαστικών καταστημάτων που αφορά και στις ιστοσελίδες των δικαστηρίων, εφόσον υπάρχουν.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου