Επιχειρήσεις

Λιανεμπόριο Τροφίμων: Η άνοδος σε πωλήσεις, οι αυξήσεις στα «ράφια» και τα «αχαρτογράφητα νερά» της καταστροφής

Αυτό εκτιμούν τα στελέχη του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας FMCG, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Στον αντίποδα, αναμένουν μείωση του όγκου πωλήσεων το β’ εξάμηνο του 2023 (-1,1%) σε σχέση με το αντίστοιχο του 2022.

Τα στοιχεία αυτά βέβαια δεν ενσωματώνουν τις τρέχουσες κρίσιμες και έκτακτες συνθήκες, απόρροια των φονικών πλημμυρών που έπληξαν τον θεσσαλικό κάμπο.

Ήδη, η ανησυχία για την συνολική παραγωγή του αγροδιατροφικού τομέα είναι έκδηλη ενώ «αχαρτογράφητα» είναι ακόμη τα νερά για τις ακριβείς επιπτώσεις στις τελικές τιμές προϊόντων στο ράφι ή τις πιθανές ελλείψεις.

Άξιο αναφοράς, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, είναι το γεγονός πως ένα μεγάλο ποσοστό σημαντικών προϊόντων διατροφής προέρχεται από την Θεσσαλία. Είναι ακόμη αδιευκρίνιστο τι ελλείψεις ή αυξήσεις τιμών (λόγω εισαγωγών) θα φέρει η τεράστια καταστροφή. Ενδεικτικά, τι δίνει ο θεσσαλικός κάμπος επί του συνόλου:

 • 52,8% βιομηχανικής ντομάτας
 • 38% βαμβακιού
 • 54,7% αχλάδια
 • 51,7% αμύγδαλα
 • 39,5% κάστανα
 • 26,3% καρύδια
 • 19,4% εγχώριου πρόβειου γάλακτος
 • 13,7% εγχώριου αιγείου γάλακτος
 • 18,5% βόειου κρέατος
 • 19,7% βόειου γάλακτος
 • 10% χοιρινού κρέατος
 • 40% των μαλακών τυριών
 • 25% των σκληρών τυριών

Τι εκτιμούσαν οι άνθρωποι της αγοράς

Σε κάθε περίπτωση και πριν την τεράστια καταστροφή στην παραγωγή της Θεσσαλίας οι άνθρωποι της αγοράς απαντούσαν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα συνεχιστούν, με τα νοικοκυριά να ψωνίζουν λιγότερα αγαθά για να τα βγάλουν πέρα.

Όπως αποτυπώνει η ειδική έρευνα του ΙΕΛΚΑ (απαντήσεις δόθηκαν έως 31/8) τα περισσότερα στελέχη της αγοράς θεωρούν ότι η αξία των πωλήσεων του κλάδου θα αυξηθεί το επόμενο εξάμηνο, με ένα μικρό ποσοστό 4% οι οποίοι θεωρούν ότι θα παρουσιάσει μείωση. Μεσοσταθμικά τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι θα καταγραφεί αύξηση της τάξης του 3,2% στις πωλήσεις το εξάμηνο Ιούλιος 2023-Δεκέμβριος 2023 σε σχέση με το ίδιο εξάμηνο του 2022.

Αντίθετα, τα στελέχη εκτιμούν μείωση του όγκου πωλήσεων το β’ εξάμηνο του 2023 (-1,1%) σε σχέση με το αντίστοιχο του 2022. Η διαφορά αυτή αποδίδεται στις πληθωριστικές πιέσεις που επηρεάζουν αρνητικά τις καταναλωτικές συνήθειες.

Έσοδα – κέρδη για τις επιχειρήσεις του κλάδου

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων σε ποσοστό 56% αναμένει καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα ως προς την κερδοφορία της το 2023, ενώ 18% αναμένει χειρότερο οικονομικό αποτέλεσμα. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του δείγματος, είτε δεν έχουν ακόμα σαφή εικόνα, είτε δεν αναμένουν μεταβολή.

Πρακτικά 2 στις 3 επιχειρήσεις του κλάδου του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας τροφίμων αναμένουν κάποια μικρή κερδοφορία το 2023, ενώ λίγο περισσότερες από 1 στις 10 αναμένει ζημίες. Από αυτές τις επιχειρήσεις που αναμένουν κέρδη, οι 2 στις 3 εταιρείες αναμένουν κέρδη άνω του 2%, ενώ 1 στις 3 σχεδόν οριακά κέρδη κάτω από 2%.

«Πονοκέφαλος» μεταφορές, ενέργεια, πρώτες ύλες

Εδώ και καιρό βασικές αιτίες προβληματισμού αποτελούν ζητήματα όπως το κόστος της ενέργειας, οι τιμές των πρώτων υλών, τα logistics κα. που ομολογουμένως επηρεάζουν τις τελικές τιμές

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, σχεδόν όλοι εκτιμούν πως ο πόλεμος στην Ουκρανία επιδρά αυξητικά στις τιμές των προϊόντων.

Οι υπόλοιπο παράγοντες που καταγράφονται στη μελέτη επιδρούν και αυτοί αυξητικά στις τιμές σύμφωνα με τα στελέχη της αγοράς, αλλά με μικρότερη ένταση από τους προαναφερθέντες παράγοντες. Για παράδειγμα, το κόστος δανεισμού, το εργασιακό κόστος, η κερδοσκοπία κλπ.

Ένα μέρος της αύξησης έχει απορροφηθεί

Παρόλα αυτά η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου τροφίμων και της βιομηχανίας τροφίμων έχει απορροφήσει μέρος των ανατιμήσεων.

Συγκεκριμένα, το 98% των επιχειρήσεων έχουν απορροφήσει έστω ένα μέρος από τις ανατιμήσεις που έχουν λάβει από τους προμηθευτές τους και δεν τις έχουν μεταφέρει στους πελάτες τους. Το ποσοστό της αύξησης που έχει απορροφηθεί μεσοσταθμικά είναι 23%, δηλαδή το 1/4 της αύξησης. Το 32% έχει απορροφήσει έως 10%, το 33% έχει απορροφήσει 10-25%, το 25% έχει απορροφήσει 25- 50% και το 9% πάνω από 50%.

Συμπερασματικά, όπως αποτυπώνεται στην έρευνα του ΙΕΛΚΑ, τα συγκεκριμένα αποτελέσματα των απόψεων των στελεχών απεικονίζουν ένα δύσκολο και ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων (βιομηχανία και λιανεμπόριο) και μία κατάσταση η οποία είναι δύσκολο να αναστραφεί άμεσα.

Τα νερά της καταστροφής βέβαια παραμένουν «αχαρτογράφητα»…