Επιχειρήσεις

Η προσέλκυση επενδύσεων πρώτη προτεραιότητα για την Αρκαδία

Την τελευταία 4ετία έγιναν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σημαντικές προσπάθειες στην κατεύθυνση της υλοποίησης έργων βελτίωσης των οδικών υποδομών.

Σημαντικότερα βέβαια ήταν η εγκατάσταση και η λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Παλαιόχουνη και η θεσμοθέτηση υψηλών κινήτρων για την εγκατάσταση επιχειρήσεων στους Δήμους Τρίπολης, Μεγαλόπολης και Γορτυνίας στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης.

Για την νέα Περιφερειακή περίοδο, μέγιστη προτεραιότητα είναι η προσέλκυση επενδύσεων στην Αρκαδία, η οποία μπορεί να επιτευχθεί κυρίως με βάση τους παρακάτω άξονες:

  1. Δημιουργία Επιχειρηματικού / Βιομηχανικού Πάρκου στην Μεγαλόπολη.
  2. Επέκταση της σχεδόν κορεσμένης ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης.
  3. Αξιοποίηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, των πολύ υψηλών κινήτρων για την εγκατάσταση επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Δίκαιης Μετάβασης.
  4. Αξιοποίηση της κομβικής θέσης της Αρκαδίας με επιπλέον βελτίωση της προσβασιμότητας της Τρίπολης και της Μεγαλόπολης, για εμπορευματικές μεταφορές.
  5. Ενημέρωση των Ελλήνων και ξένων επενδυτών μέσω roadshows και επί τόπου συναντήσεων για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της εγκατάστασης στην Αρκαδία και της απολαβής των υψηλότερων στην χώρα κινήτρων.

Τα πρώτα δείγματα από την εγκατάσταση φαρμακοβιομηχανιών στην ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης είναι ενθαρρυντικά προς την κατεύθυνση προσέλκυσης επιχειρήσεων εντάσεως εργασίας υψηλής επιστημονικής κατάρτισης.

Η ανάπτυξη και η προσέλκυση επενδύσεων, ειδικά για την Αρκαδία, προγραμματίζουμε να συνδυαστεί με την άμεση ολοκλήρωση του χωροταξικού, έτσι ώστε να οριοθετηθούν σαφώς οι χρήσεις γης ανά περιοχή και να εξασφαλισθεί η προστασία των δύο σημαντικών πνευμόνων της Πελοποννήσου, του Μαινάλου και του Πάρνωνα.

Θα εξασφαλισθούν έτσι οι κατάλληλες συνθήκες για την εγκατάσταση ΑΠΕ και ήπιων μορφών ανάπτυξης παράλληλα με την προστασία των δασών και του περιβάλλοντος του νομού.

Οι παραπάνω στόχοι είναι τόσο απαραίτητο όσο και εφικτό να υλοποιηθούν μέσα στην διετία 2024-2025, με άμεσο αποτέλεσμα την αναστροφή της πληθυσμιακής συρρίκνωσης της Αρκαδίας και την δημιουργία πολλών καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες.