Επιχειρήσεις

Εσείς ποιες αρετές θα ξεχωρίζατε σε έναν CEO; [Μέρος Α]

Αναγνωρίζω ότι η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση δεν είναι εύκολη, καθώς οι αρετές που απαιτούνται είναι πολλές, με κάθε μία από αυτές να είναι σημαντική και με την δική της ιδιαίτερη συνεισφορά και βαρύτητα. Υπάρχουν, ωστόσο, κάποιες που προσωπικά ξεχωρίζω και τοποθετώ στις πρώτες θέσεις της δικής μου σχετικής λίστας.

Ας τις παραθέσω καταρχάς συνοπτικά: Συναισθηματική νοημοσύνη, κριτική σκέψη, αποφασιστικότητα και τόλμη για αλλαγές, στρατηγική σκέψη, ακεραιότητα, αντοχή και σθένος.

Η συναισθηματική νοημοσύνη αφορά στην ικανότητα ενός ατόμου να αναγνωρίζει, να κατανοεί, να αιτιολογεί και να διαχειρίζεται τόσο τα δικά του συναισθήματα όσο και των άλλων. Αν δεχθούμε ότι η εργασία γεννά στους ανθρώπους συναισθήματα, όπως ικανοποίηση, φόβο, θυμό, ανασφάλεια, ζήλο, αυτοπεποίθηση, αντίσταση, αποδοχή, για να απαριθμήσουμε κάποια από αυτά, τότε μπορούμε να υποθέσουμε με σχετική ασφάλεια ότι οι επιδόσεις και τα αποτελέσματα μίας επιχείρησης εξαρτώνται σημαντικά από την ικανότητα του CEO να εξισορροπεί και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά αυτό το συναισθηματικό σύμπαν, διαμορφώνοντας ένα δημιουργικό εργασιακό κλίμα.

Η ικανότητα του να συμπαρασύρει τους ανθρώπους προς το όραμα του και να παίρνει από τον καθένα το καλύτερο που διαθέτει, να αντιλαμβάνεται το κλίμα μέσα στην επιχείρηση και να αντιδρά ανάλογα, να δημιουργεί συνθήκες άνετης επικοινωνίας και παραγωγικής συνεργασίας, να νοιάζεται ειλικρινά για την τήρηση ενός συστήματος ηθικών αξιών, να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον εγωισμό και τις παρορμήσεις του εαυτού του, να αναλαμβάνει στο ακέραιο τις ευθύνες των αποφάσεων και των πράξεων του, παραμένοντας ανοικτός στη καλόπιστη κριτική, να προσελκύει ανθρώπους ικανούς αλλά και συμβατούς με τους οργανωτικούς στόχους του, είναι δείγμα ενός CEO με μεγάλη συναισθηματική νοημοσύνη.

Στο σημείο αυτό πολλοί μπορεί να αναρωτηθούν αν η συναισθηματική νοημοσύνη αρκεί για να ηγηθεί κάποιος μίας επιχείρησης. Η απάντηση είναι όχι. Προφανώς χρειάζονται γνώσεις και δεξιότητες, όπως επίσης είναι προφανές ότι ο συνδυασμός λογικής και συναισθηματικής ευφυίας είναι το απόλυτο τζακ ποτ. Ωστόσο, αν έπρεπε να επιλέξω ανάμεσα στις δύο, ως προς τη σημαντικότητα τους, θα διάλεγα τη συναισθηματική διότι είναι αυτή που επιτρέπει τη συγκριτικά καλύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα.

Μία άλλη σημαντική αρετή που πιστεύω ότι χρειάζεται να διαθέτει ένας CEO είναι η κριτική σκέψη, αυτή δηλαδή που θα του επιτρέπει να αντιλαμβάνεται και να ξεχωρίζει το ουσιαστικό από το περιττό, το σημαντικό από το ασήμαντο, το σωστό από το λάθος. Η κριτική σκέψη λειτουργεί σαν μία πυξίδα που του επιτρέπει να συνεργάζεται και να δρα αποτελεσματικά σε περιβάλλοντα πολύπλοκα και πολλές φορές αβέβαια. Αν ο CEO δεν έχει την ικανότητα να αναλύει, να συνδυάζει, να ανασυνθέτει, να αξιολογεί και να προτεραιοποιεί τον μεγάλο όγκο των πληροφοριών που τον περιβάλλουν, τότε θα του είναι εξαιρετικά δύσκολο να παίρνει τις σωστές αποφάσεις και να κατευθύνει αποτελεσματικά τους ανθρώπους του προκειμένου να πετύχει τα αποτελέσματα που επιθυμεί.

Η κριτική σκέψη είναι σε μεγάλο βαθμό χάρισμα, μπορεί ωστόσο να καλλιεργηθεί, αρκεί ο ενδιαφερόμενος να το επιθυμεί και να το επιδιώκει. Η συγκεκριμένη αρετή αφορά την ικανότητα μας να επεξεργαζόμαστε λογικά όλες τις πληροφορίες που δεχόμαστε, άρα όσο περισσότερο προσπαθούμε να αναλύουμε, να ανασυνθέτουμε και να συνδέουμε τα μέρη που τις απαρτίζουν, τόσο μεγαλώνουν οι πιθανότητες τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε να είναι σωστά. Στο ερώτημα πώς μπορούμε να την εξασκήσουμε, θα απαντούσα πως ο καλύτερος τρόπος θα ήταν με το να μην δεχόμαστε οτιδήποτε ως δεδομένο αλλά μόνο ως αποτέλεσμα μίας συνεπούς λογικής επεξεργασίας. Είναι ίσως από εκείνες τις περιπτώσεις που το να είναι κανείς άπιστος Θωμάς βοηθάει, πολύ περισσότερο δε όταν, αδιαφορώντας για το πόσο δυσάρεστος μπορεί να γίνει με την επιμονή του να κάνει ερωτήσεις, στοχεύει αποφασισμένα στην ανάδειξη ορθολογικότερων επιλογών.

Συνεχίζεται…