Φορολογικά

Το σχόλιο της Δευτέρας: « Τα παλιά εισιτήρια δεν περνάνε στα καινούργια λεωφορεία » – 10 Χρόνια «Σχόλια»

Έπινα ήσυχα-ήσυχα τον καφέ μου στο Καφενείο των Λογιστών «Το Ψηφιακό Κατάστιχο» και αναρωτιόμουν πως πέρασαν 10 Χρόνια «Σχόλια».

Και ήλθε ξαφνικά αυτός ο παράξενος και αυθάδης τύπος και μου είπε :  

✻  Πρότρεψε στην σταυροδότηση συναδέλφων λογιστών / οικονομολόγων , υποψηφίων Δημοτικών και Περιφερειακών συμβούλων.

✻  Η κατάσταση με τις προθεσμίες, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Πάει το κάθε υπουργείο και βάζει μια προθεσμία, αγνοώντας ότι την ίδια ημερομηνία ο υποκείμενος  ( επιχείρηση/λογιστές ) έχει και τόσες άλλες. Δες τις προθεσμίες που υπάρχουν στις 31/10/2023. Χαμός …

✻  Να γυρίσουμε στο 1955, τότε δηλαδή που μαζί με το Νόμο κυκλοφόρησε και η εγκύκλιος διευκρινιστική του Νόμου.  [Άρθρα Πενήντα χρόνια «ενιαίος» φόρος εισοδήματος ( Διονυσίου Γερ. Kουνάδη) ]

☹ Η Σημερινή κατάσταση :Ασθένεια λογιστή – Εν αναμονή διευκρινίσεων

«..Πέραν των ανωτέρω δεν έχει δοθεί καμία περαιτέρω διευκρίνιση, ούτε έχουν καθοριστεί οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης όπως ορίζει σχετικά η παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 5042/2023, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να εξακολουθούν να υφίστανται τα προβλήματα στον κλάδο των λογιστών-φοροτεχνικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ν. 5042/2023 δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. στις 10.4.2023 και μολονότι έχουν περάσει πέντε μήνες δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη η εν λόγω Κ.Υ.Α.»

✻  Αυτό που ένα ποσό, που έχεις αποκτήσει νόμιμα, δεν μπορεί να δικαιολογήσει «τεκμήριο», τι «πατέντα» είναι ;;; [  Το τεκμήριο αγοράς ακινήτου δεν καλύπτεται με εισόδημα από μεταβίβαση κρυπτονομισμάτων ]

Τι να κάνω πήγα και τα είπα στο  briefing της εβδομάδας  (29.09.2023)

Και φεύγοντας μου είπε περιπαικτικά « Τα παλιά εισιτήρια δεν περνάνε στα καινούργια λεωφορεία » και μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις …..

 

 

 ❖❖❖

  • Κεφάλαιο Πρώτο : «briefing» ( Συνοπτική εβδομαδιαία ενημέρωση)

Το briefing της εβδομάδας – myDATA και ΦΗΜ, νέος εργασιακός νόμος, ΔΕΔ και κρυπτονομίσματα κ.ά. (29.09.2023) Με τους :  Κωνσταντίνο Κουλογιάννη, Χαράλαμπο Καλόσακα και Κωνσταντίνο Νιφορόπουλο.

❖❖❖

 

  • Κεφάλαιο Δεύτερο : Προθεσμίες «myDATA» – ΦΗΜ –  Τι και POS και άλλες digito-Ιστορίες

[ Δείτε σχολιασμό στο   briefing της εβδομάδας  (29.09.2023)  ]

 
Προθεσμίες myDATA και ΦΗΜ – Τι αλλάζει από 1.1.2024 – Λοιπές ψηφιακές αλλαγές

Περιεχόμενα:

Ι. Αλλαγές στους χρόνους διαβίβασης των δεδομένων από 1η.1.2024 [Σε «πραγματικό χρόνο» λέμε … ]II. Λοιπές Αλλαγές από 1η.1.2024 σε διάφορα θέματα myDATA [τα μη κερδοσκοπικά πρόσωπα διαβιβάζουν κανονικά ως λήπτες αποκλίσεις, υποχρεωτική η διαβίβαση των λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη, κ.λπ, κ.λπ ]III. Προθεσμίες διαβίβασης δεδομένων των Χρήσης 2022

Προθεσμία

Ενέργεια

31/10/2023

Δεδομένα 2022: Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης, έξοδα μισθοδοσίας (Ως έξοδα τιμολόγησης νοούνται οι χαρακτηρισμοί των εσόδων από τον λήπτη καθώς και τα παραστατικά Β1, Β2 του παραρτήματος της Α.1138/2020)

30/11/2023

Δεδομένα 2022: Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων

31/12/2023

Δεδομένα 2022: Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων

Επισήμανση : Αναμένεται το «Ποινολόγιο», γιατί χωρίς ποινές δεν «υπάρχουν» προθεσμίες διαβίβασης. Άγνωστος ο χρόνος έκδοσης, μάλλον πάμε για τις αρχές του 2024, καθώς ήδη έχει δοθεί παράταση για διαβίβαση των Εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης του 2023, μέχρι 28/2/2024.

IV. Προθεσμίες διαβίβασης δεδομένων των Χρήσης 2023

Προθεσμία

Ενέργεια

28/2/2024

Δεδομένα 2023: Έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης

31/3/2024

Δεδομένα 2023: Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης.

30/4/2024

Δεδομένα 2023: Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων

(30-6-2024 ή έως την τυχόν παράταση) – Έως την υποβολή της δήλωσης Φ.Ε

Δεδομένα 2023: Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων


V.  Προθεσμίες Απόσυρσης Φ.Η.Μ ( ΕΑΦΔΣΣ)

Προθεσμία

Ενέργεια

31/10/2023

Απόσυρση από τη χρήση και οριστική παύση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)

Οι οντότητες που εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, παύουν τη χρήση αυτών έως και την 31.10.2023 και έχουν την υποχρέωση υποβολής δήλωσης οριστικής παύσης τους. (Απόφαση: Α.1073/2023 )

[ Μπορεί να γίνει αυτό μέχρι 31/10/2023 ;;;; ]


VI. Ηλεκτρονική τιμολόγηση στο δημόσιο ( B2G)

Δείτε στην σχετική ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023


VIΙ. Εξαγγελίες για τις οποίες είτε δεν έχει θεσμοθετηθεί πλαίσιο ή δεν έχει καθοριστεί ακόμη χρονοδιάγραμμα

1. Διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών

2. Ψηφιακή έκδοση παραστατικών διακίνησης αγαθών (ψηφιακό δελτίο αποστολής).

3. Υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση B2B.

4. myDATA – Τα έσοδα που δηλώνονται δεν μπορεί να υπολείπονται από αυτά που προκύπτουν από την ηλεκτρονική πληροφόρηση (myDATA, ταμειακές), ενώ ως τιμολόγια εξόδων θα προσμετρώνται για φορολογικούς σκοπούς μόνο όσα έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στο myDATA. 5. Επεκτείνεται η υποχρέωση κατοχής συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών (EFT/POS) στους υπόλοιπους κλάδους της λιανικής αγοράς που σήμερα δεν έχουν την υποχρέωση.

Πάντως στο Καφενείο των Λογιστών «Το Ψηφιακό Κατάστιχο», άκουσα ότι δεν θα βγάλουν πρόστιμα, αλλά θα πιέσουν μέσω του «κλειδώματος» των δηλώσεων Φ.Π.Α ( δηλ. η κάθε επιχείρηση, θα πιέζει τους προμηθευτές της, να διαβιβάζουν, για να συμψηφίσει το Φ.Π.Α των τιμολογίων τους )

Χ. Θεοχάρης: Κλείδωμα myDATA – ΦΠΑ το 2024 και myDATA – δηλώσεις το 2025.. ..


Συναφή :

α) Μητρώο POS επιχειρήσεων: 9 ερωταπαντήσεις από την ΑΑΔΕ

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν POS (Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών), υποχρεούνται να υποβάλλουν Δήλωση Μέσων Πληρωμών για το σύνολο των μέσων που διαθέτουν, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που:

• είτε οι Πάροχοι δεν δήλωσαν κάποιο εκ των Μέσων Πληρωμών ή δεν επικαιροποίησαν τα στοιχεία κάποιου εκ των Μέσων Πληρωμών.

• είτε οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών κρίνουν ως ανακριβή τα στοιχεία που δηλώθηκαν από τους Παρόχους.

Χρόνος δήλωσης από πλευράς Χρηστών Υπηρεσιών Πληρωμών, εφόσον υποχρεούνται σύμφωνα με τα προηγούμενα:

• από την 11η έως και την τελευταία ημέρα κάθε μήνα, για τις μεταβολές του προηγούμενου μήνα.

Δείτε και

Α.1137/2023
ΑΑΔΕ: Δημιουργία Μητρώου Μέσων Πληρωμών (POS) των επιχειρήσεων


β)
Νέος νόμος 5054/2023 – Ψηφιακό δελτίο παράδοσης e-CMR στις μεταφορές εμπορευμάτων

Θυμηθείτε και το «Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής», που έρχεται οσονούπω….

❖❖❖

  •  Κεφάλαιο Τρίτο: Νόμος 5053/2023 για τα Εργασιακά (ΦΕΚ Α’ 158/26-09-2023)

Νόμος 5053/2023 Για την ενίσχυση της εργασίας – Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας – Αναβάθμιση κ.λπ

Οι πληροφορίες λένε ότι η «ερμηνευτική», θα εκδοθεί σε «τρία τέρμινα»

Δείτε και :

Νόμος 5053/2023 – Στο ΦΕΚ το νέο εργασιακό νομοσχέδιο με τις τριετίες, «ΕΡΓΑΝΗ II» και ψηφιακή κάρτα, εργασία την 6η ημέρα κ.ά.

Σημαντικές διατάξεις του νομοθετήματος, που αναλύονται:

✔  Παράλληλη απασχόληση

✔  Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης

✔  Ανάρτηση βασικών όρων εργασίας και ατομικής σύμβασης εργασίας στο «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

✔  Καταχώριση αλλαγής ωραρίου και υπερωριών στο «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» από επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα εργασίας

✔  Υποβολή στο «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» των περιπτώσεων λύσης της σύμβασης εργασίας

✔  Απασχόληση την έκτη ημέρα σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις συνεχούς λειτουργίας που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας

✔  Απασχόληση την έκτη ημέρα σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που δεν είναι εκ φύσεως συνεχούς λειτουργίας και εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας

✔  Aπασχόληση εργαζομένων κατά την ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες αργίας

✔  Διευθέτηση χρόνου εργασίας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου

✔  «Ξεπάγωμα τριετιών – Αμοιβή χρόνου προϋπηρεσίας»

Ο Πρόεδρος της ΠΟΦΕΕ κ. Καμπάνης εκπροσώπησε τη ΓΣΕΒΕΕ στη Βουλή σχετικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας

« …Δηλαδή θα πρέπει με την ψήφιση του νόμου να τροποποιηθούν και να αναρτηθούν στο ΕΡΓΑΝΗ πάνω από 2 εκατομμύρια υφιστάμενες γνωστοποιήσεις ή/και συμβάσεις εργασίας. Αυτό πρακτικά είναι αδύνατο. Θα πρέπει για τις υφιστάμενες γνωστοποιήσεις ή/και συμβάσεις να καθοριστεί εύλογο χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών για να συντελεστεί ομαλά η τροποποίηση και ανάρτηση τους. Διαφορετικά τα λογιστικά γραφεία που θα επιφορτιστούν με αυτό τον όγκο δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτή την υποχρέωση και κατ’ επέκταση και οι επιχειρήσεις.»

Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο προ των πυλών – Τι είπε ο Υπ. Εργασίας για τις τριετίες και το οκτάωρο

Επίσης :

Έρχεται το Tax & Payroll Tour 2023 σε όλη την Ελλάδα – Δήλωσε συμμετοχή!

Σεμινάριο για την Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία αλλά και όλη την Φορολογική επικαιρότητα και το myDATA, με τους : Βασίλη Πρασσά, Πέτρο Ραπανάκη και την Επιστημονική Ομάδα της Epsilon Support

Δείτε αναλυτικά το Πρόγραμμα (ξεκινά από 10/10/2023 Λάρισα ) και δηλώστε Συμμετοχή

❖❖❖

 

 

❖❖❖

  •  Κεφάλαιο Τέταρτο: «Platforma News» – Ενισχύσεις προσώπων και επιχειρήσεων

Θεσσαλία Χρ. Τριαντόπουλος: Τρίτη καταβολή πρώτης αρωγής

[ αφορά τις δράσεις διαχείρισης και αποκατάστασης των δυσμενών επιπτώσεων από ακραία και πρωτόγνωρα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν τη Θεσσαλία ]

Γ. Ζαββός: «Κομβικός ο ρόλος της HDB στην υλοποίηση των κυβερνητικών πρωτοβουλιών για την ανακούφιση των πληγέντων και στη διεύρυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση»

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Τρίμηνη αυτόματη ανανέωση για τους πληγέντες στη Θεσσαλία

Διάφορα

Οι επιδοτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας για τον Οκτώβριο

➤ Market Pass: Έναρξη καταβολής από σήμερα και έως τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου

Τα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ με καταβολή την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου

Φοιτητικό επίδομα: Άνοιξαν εκ νέου οι αιτήσεις

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων: Δωρεάν διάθεση σε 18.000 νέους – Έως τέλος του έτους οι αιτήσεις


❖❖❖

  •  Κεφάλαιο Πέμπτο : Προθεσμίες

Καταρχήν δείτε : Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Οκτωβρίου 2023

Επισημαίνω ορισμένες από αυτές :

➼ στις 9.10.2023 είναι η απώτατη ημερομηνία υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ., προσκλήσεων γενικών συνελεύσεων Α.Ε. με χρήση που έληξε στις 31.12 του προηγούμενου έτους, και στις 30.10.2023 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την τακτική συνέλευση μετόχων/εταίρων Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. (με χρήση που έληξε στις 31.12 του προηγούμενου έτους),

➼ έως τις 20.10.2023 πραγματοποιείται η σύνδεση στην νέα εφαρμογή «Γνωστοποίηση στοιχείων Συζύγου/ΜΣΣ Υπόχρεου Πόθεν Έσχες» από τους υπόχρεους των οποίων έχει μεταβληθεί, εντός του έτους 2022, η οικογενειακή τους κατάσταση σε σχέση με την τελευταία οριστικοποιημένη αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ. έτους 2022, καθώς και από όσους δεν έχουν υποβάλει αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ. έτους 2022,

➼ έως τις 20.10.2023 πραγματοποιείται η υποβολή στο Taxisnet, καταστάσεων συμφωνητικών που καταρτίστηκαν το προηγούμενο τρίμηνο,

➼ έως τις 30.10.2023 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών,

➼ έως τις 31.10.2023 πραγματοποιείται η υποβολή από τους Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών, δήλωσης Μέσων Πληρωμών για το σύνολο των μέσων που διαθέτουν, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που οι Πάροχοι είτε δεν δήλωσαν κάποιο εκ των Μέσων Πληρωμών ή δεν επικαιροποίησαν τα στοιχεία κάποιου εκ των Μέσων Πληρωμών είτε οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών κρίνουν ως ανακριβή τα στοιχεία που δηλώθηκαν από τους Παρόχους, με υποβαλλόμενα στοιχεία τα σχετικά με τα ενεργά Μέσα Πληρωμών, κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2023, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ενεργοποίησης αυτών,

➼ έως τις 31.10.2023  πραγματοποιείται η υποβολή αιτήσεων για τη λήψη ενίσχυσης των νοικοκυριών, με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους αγορών, ιδίως ειδών διατροφής, λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή (Market pass 2),

➼ έως τις 31.10.2023 πραγματοποιείται η υποβολή ετήσιου πίνακα προσωπικού (Ε4) στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ,

➼ έως τις 31.10.2023 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.),

➼ έως τις 31.10.2023 πραγματοποιείται η απόσυρση από τη χρήση και οριστική παύση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) όλων των οντοτήτων και υποχρέωση χρήσης ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου από οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ,

➼ έως τις 31.10.2023 πραγματοποιείται η διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myData δεδομένων εξόδων τιμολόγησης, εσόδων αυτοτιμολόγησης και εξόδων μισθοδοσίας για το έτος 2022.

Επίσης σχετικά με άλλες Προθεσμίες :

Παράταση δηλώσεων ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, χαρτοσήμου κ.ά. για πληγέντες από πλημμύρες

Παρατείνονται μέχρι και την 30.11.2023

Πόθεν έσχες: Παράταση υποβολής καταστάσεων 2023 υπόχρεων προσώπων

Η καταχώριση των ετήσιων καταστάσεων έτους 2023 των υπόχρεων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης ξεκινάει από τις 04-09-2023 και παρατείνεται μέχρι τις 06-11-2023.

Νέα παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών

από τις 29 Σεπτεμβρίου 2023 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023

Αναπτυξιακός νόμος 3299/2004: Παράταση υποβολής αιτήσεων πιστοποίησης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων 

ΔΥΠΑ: Έως 22/10 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών σε επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας

❖❖❖

  • Κεφάλαιο Έκτο : Φορολογία – Νομοθεσία, Νομολογία και Άρθρα

Εξαγγελίες και διευκρινήσεις επί αδιευκρίνιστων, μέχρι την διευκρίνηση

Κ. Χατζηδάκης: Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει αύξηση φορολογικών συντελεστών – Μην πιστεύετε τίποτα από τα σενάρια που κυκλοφορούν

Χ. Θεοχάρης: «Δεν αυξάνονται οι φορολογικοί συντελεστές – Δεν θα υπάρξει κανένας αιφνιδιασμός»

Αρθρογραφία

Πρόστιμα εκπρόθεσμων αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων εισοδήματος (Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης)

Δ. Βερβεσός: Φορολογική συμμόρφωση και η απαραίτητη συνεργασία της Διοίκησης

Ο φόρος κληρονομίας εγκλωβίζει κληρονόμους ακίνητης περιουσίας (Γιώργου Δαλιάνη, με τη συνεργασία της Νίκης Χατζοπούλου)

Αναδρομικά που καταβάλλονται στους κληρονόμους δικαιούχων – ΦΠΑ εκροών και rebate – Αλλαγές στη μεταβίβαση ακινήτων (επιστημονική ομάδα της ARTION

με την επιμέλεια του κ. Γεωργίου Δαλιάνη)

Αξιοποίηση από τη Διοίκηση πληροφοριών που αφορούν τα στοιχεία και τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών του φορολογούμενου (εγχώριων και αλλοδαπών Ιδρυμάτων – ιδίως στην Ελβετία) (Νένα Π. Διονυσοπούλου, Δικηγόρος)

Διάφορα

➤   Περιορισμός διακίνησης εντύπων μεταξύ ΔΟΥ και λοιπών υπηρεσιών με απόφαση Χ. Θεοχάρη

41251 ΕΞ 19-09-2023 Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» σε Φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ε.2056/2023 Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2023-2024, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας

Αποφάσεις ΔΕΔ – ΣτΕ

Χρόνος έκδοσης ΑΠΥ για υπηρεσίες εκπαίδευσης υπό μορφή σεμιναρίου

ΣτΕ 974/2023 Μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων – Μέτρα διασφάλισης συμφερόντων του Δημοσίου σε βάρος φυσικού προσώπου – Ιδιότητα που είχε όταν ζητήθηκαν τα βιβλία

ΣτΕ 730/2023 Sale and lease back – Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος υπεραξίας από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης υπό την προϋπόθεση της διατήρησης του ποσού της υπεραξίας στην εταιρεία δια του σχηματισμού ιδιαίτερου λογαριασμού αφορολόγητου αποθεματικού

ΣτΕ 734/2023 Πότε τα στοιχεία σχετικά με το περιεχόμενο/υπόλοιπο αποκαλυφθέντος τραπεζικού λογαριασμού στην Ελβετία πληρούν τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού τους ως συμπληρωματικών στοιχείων

ΣτΕ 961/2023 ΦΠΑ – Prorata και τηρήση χωριστών λογαριασμών για την απόδειξη ότι δεν συνιστούν όλες οι γενικές δαπάνες κοινές εισροές

❖❖❖

  • Κεφάλαιο Έβδομο : Ασφαλιστικά & εργατικά – Νομοθεσία – Νομολογία και αρθρογραφία

Προθεσμίες

Παράταση ασφαλιστικών υποχρεώσεων μέχρι 4.10.2023

• Καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών, για τις οποίες είχε δοθεί αρχικά ως καταληκτική ημερομηνία η 29η Σεπτεμβρίου 2023.

• Υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου Αυγούστου 2023, εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

• Υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου Ιουλίου 2023, Δημοσίου και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

• Καταβολής εισφορών δόσεων προαιρετικής ασφάλισης, αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας κ.λπ.

• Καταβολής καθυστερούμενων οφειλών και δόσεων όλων των ρυθμίσεων.

  Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 2-6 Οκτωβρίου

Διάφορα

Αυτοδιοικητικές εκλογές 2023: Η απόφαση για τις άδειες στον ιδιωτικό τομέα

Τεχνικοί ασφαλείας επιχειρήσεων: Αύξηση ειδικοτήτων πτυχιούχων μηχανικών ΑΕΙ που μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα

Επιθεώρηση Εργασίας: Εξαρτημένη εργασία η συμμετοχή σε καλλιτεχνικές πρόβες

Η συμμετοχή των ηθοποιών, χορευτών, μουσικών, τραγουδιστών, τεχνικών και λοιπών εργαζομένων με ειδικότητες απαραίτητες για τη διεξαγωγή των προβών, που απασχολούνται σε παραγωγές θεάτρου, μουσικού θεάτρου, λυρικού θεάτρου, χοροθεάτρου, μουσικής και χορού και σε πρόβες πριν από την έναρξη των παραστάσεων λογίζεται ως χρόνος εξαρτημένης εργασίας.

Σε λειτουργία από 1η Οκτωβρίου η ηλεκτρονική αίτηση απονομής εφάπαξ

Αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά θα υποβάλλουν από την 1η Οκτωβρίου 2023 και εφεξής την αίτηση απονομής ΕΦΑΠΑΞ οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα (ασφαλισμένοι σε 20 πρώην Τομείς Πρόνοιας) και αυτοαπασχολούμενοι (ασφαλισμένοι σε 6 πρώην Τομείς Πρόνοιας).

Εξαγγελίες

 Α. Γεωργιάδης: Πρόβλεψη για μείωση μιας επιπλέον ποσοστιαίας μονάδας στις ασφαλιστικές εισφορές το 2025 και το 2027

 

❖❖❖

 

❖❖❖

  • Κεφάλαιο όγδοο  : Εταιρικά Θέματα – ΕΛΤΕ – κ.λπ

Νέος νόμος 5055/2023 – Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος για την παράταση των γενικών συνελεύσεων και τα μέτρα κατά της ακρίβειας

Για το έτος 2023 η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) και της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) παρατείνεται κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες.

Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο παρατείνονται αναλόγως.

 ➤Νόμος 5055/2023 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και επείγουσες διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς

Υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας (CSRD) – Δημόσια διαβούλευση για την Οδηγία (ΕΕ) 2022/2464

Οι απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2023. Τα σχόλια θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη του θέματος Corporate Sustainability Reporting Directive (Οδηγία για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας) και να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Σημειώνεται ότι δίνεται και η δυνατότητα υποβολής σχετικών ερωτημάτων στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

42021 ΕΞ 26-09-2023 Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ενημέρωση για τις μεταβολές των Ανώνυμων Εταιρειών από το ΓΕΜΗ (μόνο για ΑΑΔΕ)» στο πληροφοριακό σύστημα «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 Σκοπός χρήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η καθημερινή ενημέρωση στοιχείων μητρώου ΑΕ από το ΓΕΜΗ στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 2 και 4, 10, 12 παρ. 5, 21, 24 παρ. 2, 28 παρ. 1 και 29 παρ. 3 του ν. 4919/2022 (Α’ 71).

❖❖❖

  •  Κεφάλαιο Ένατο : Διάφορα αλλά σημαντικά

ΕΣΠΑ 2021-2027: Δημοσιεύθηκαν οι τροποποιήσεις των Προσκλήσεων για την Πράσινη Μετάβαση και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό ΜμΕ

Αναπτυξιακός νόμος 4887/2022: Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα καθεστώτα «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα» και «Ενισχύσεις Τουριστικών Επενδύσεων»

Τροπολογία – Υποχρέωση ανακοίνωσης ανατιμήσεων προϊόντων από τα μεγάλα super markets

Οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης («super markets»), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής περιόδου, ανακοινώνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης οποιαδήποτε αύξηση τιμής αγοράς από προμηθευτή καταναλωτικών προϊόντων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση ή παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση.

 

❖❖❖

  • 10 Χρόνια «Σχόλια»

 

 Συμπληρώνονται δέκα χρόνια από το πρώτο «Σχόλιο της Δευτέρας» της 14/10/2013 (πρωτόλειο και περιεκτικό)

Μια «ιδέα» που γεννήθηκε μελετώντας την Ιστορική διαδρομή της Λογιστικής και της Φορολογίας και ήλθε εκτός των άλλων, να ανατρέψει την πεποίθηση που υπήρχε στον πολύ κόσμο ότι οι Λογιστές δεν έχουν χιούμορ ή ότι είναι βαρετοί και μονόχνοτοι.

Οδηγώντας εναλλάξ με τους Κώστα- Κώστα- Δημήτρη, βρήκαμε πολλούς τρόπους οδήγησης/έκφρασης ( φωτογραφίες, γελοιογραφίες, βίντεο, μουσική κλπ. ) , κάνοντας ένα ταξίδι εξερεύνησης στη ζούγκλα της Φορολογίας, και της Λογιστικής, αντιμετωπίζοντας τα άγρια θηρία ( Ν.4172, Ν.4174,Ν.4548/2018, ΜΥΦ & myDATA, Προθεσμίες, Πρόστιμα, Ε.Λ.Π., Φορολογία αγροτών κλπ.) με χιούμορ, αυτοσαρκασμό και με κριτική διάθεση.

Το ότι αρκετά άλλα Φορολογικά/Λογιστικά site, αλλά και εφημερίδες, ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο επιβεβαιώνει ότι η «ιδέα» του σχολίου (κυρίως στην εβδομαδιαία ανασκόπηση)  αποδείχτηκε επιτυχημένη και χρήσιμη.

Μας συγκινούν τα μηνύματα αρκετών συναδέλφων, ότι το «Σχόλιο» είναι απαραίτητη συντροφιά στο καφέ τους κάθε Δευτέρα. Σας ευχαριστούμε…..

 

❖❖❖

Υγεία και Δύναμη πάντα

Και δεν ξεχνάμε,  «Σταυρό» στους συναδέλφους λογιστές / οικονομολόγους , υποψηφίους Δημοτικούς και Περιφερειακούς συμβούλους

ΥΓ. : Ευχαριστούμε τον ΑΡΚΑ, για την ανοχή του στις «μεταποιήσεις»