Φορολογικά

ΕΣΠΑ 2021-2027: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»: Ανακοινώθηκαν οι υποβληθείσες αιτήσεις ανά κατηγορία Περιφέρειας

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών ενεργειών για την πορεία των αιτήσεων συμμετοχής στη Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ανακοινώθηκε ο συνολικός αριθμός αιτήσεων, που έχουν υποβληθεί έως και 04/10/2023, ανά κατηγορία Περιφέρειας και ανά Δράση.

Συνολικά, ο αριθμός των υποβληθέντων αιτήσεων για ένταξη των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στην Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι 2.349 αιτήσεις και ο συνολικός Προϋπολογισμός υποβληθέντων επιχειρηματικών σχεδίων ανέρχεται σε ποσό 186.364.364 €.

Δείτε περισσότερα