Επιχειρήσεις

Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις «δίνουν τον παλμό»: Παραμένει ελκυστική η Ελλάδα

Παράλληλα, η διάθεση για επενδύσεις στη χώρα έφτασε το υψηλότερο επίπεδό της, ενώ η εικόνα των επενδυτών για την ελκυστικότητα της χώρας παραμένει θετική, με αρκετούς βασικούς δείκτες να βελτιώνονται περαιτέρω.

Για να διατηρήσει αυτή τη δυναμική και να επεκτείνει το αποτύπωμά της στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη, η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνεται σε περιοχές αυξημένου ενδιαφέροντος, όπως οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, η φορολογία και η καινοτομία, σημειώνει η ΕΥ με αφορμή την τελευταία μεγάλη έρευνα της με θέμα την ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικό προορισμό.

Άνοδος σε αριθμούς… και ποιότητα

Σε επίπεδο αριθμών, το 2022 πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα 47 άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ), έναντι 30 το 2021. Αθροιστικά, οι επενδύσεις της τελευταίας τριετίας αντιπροσωπεύουν το 35% του συνόλου των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 23 χρόνια.

Αξίζει όμως να σημειωθεί πως η έρευνα καταγράφει, επίσης, μία συνεχιζόμενη βελτίωση της ποιοτικής σύνθεσης των επενδύσεων, με μεγαλύτερη διασπορά σε περισσότερες δραστηριότητες, και σημαντικό ποσοστό να κατευθύνεται σε δραστηριότητες έντασης γνώσης με σχετικά υψηλή προστιθέμενη αξία και κλάδους, όπως του λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής, που μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας.

Η διάθεση για επενδύσεις στη χώρα μας- ποιοι κίνδυνοι μπορεί να αποτελέσουν τροχοπέδη

Η εικόνα παραμένει θετική και η διάθεση για επενδύσεις ορατή, καθώς σύμφωνα με την έρευνα της ΕΥ, που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 250 στελεχών ξένων επιχειρήσεων από ολόκληρο τον κόσμο, δύο στις πέντε επιχειρήσεις (40%) σχεδιάζουν να επενδύσουν ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στη χώρα μας, στη διάρκεια του επόμενου χρόνου. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σταθερά τα τελευταία τρία χρόνια, από 28% το 2020, σε 34% το 2021 και 37% το 2022.

Όπως και για την υπόλοιπη Ευρώπη, οι σημαντικότεροι οικονομικοί κίνδυνοι που επηρέασαν περισσότερο τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων για την Ελλάδα το 2023, σύμφωνα με την έρευνα, ήταν ο πληθωρισμός και ο αντίκτυπός του στην καταναλωτική δαπάνη (50%), καθώς και η αύξηση των επιτοκίων και η περιοριστική νομισματική πολιτική (43%).

Τι κάνουν όσοι έχουν ήδη παρουσία στην Ελλάδα – πάει πίσω η Έρευνα & Ανάπτυξη

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και logistics κατά σειρά είναι οι δυο βασικοί τομείς που σκέφτεται να επενδύσουν εταιρείες που έχουν ήδη παρουσία στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας έρευνας μία στις τρεις επιχειρήσεις σκοπεύει να αυξήσει το αποτύπωμά της στον κρίσιμο τομέα της έρευνας και ανάπτυξης (R&D) στην Ελλάδα (33%), έναντι 64% στο σύνολο της Ευρώπης, ενώ 25%, μάλιστα, δήλωσαν ότι αναμένουν να το μειώσουν.

Ως προς τους σημαντικότερους κινδύνους που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη συνολική ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν τον εντεινόμενο πληθωρισμό (28%), την ενεργειακή κρίση (23%), την κοινωνική και οικονομική αστάθεια (21%) και το εργατικό κόστος (20%).

Αισιοδοξία και για την επόμενη 3ετία

Την ίδια ώρα οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα για την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικός προορισμός και τα επόμενα χρόνια είναι ενθαρρυντικές καθώς: 6 στους 10 βλέπουν την Ελλάδα, ως μία χώρα όπου η επιχείρησή τους θα μπορούσε να αναπτύξει ή να επεκτείνει τις δραστηριότητές της αναγνωρίζοντας τις βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί

Το συνολικό ποσοστό όσων διαπιστώνουν βελτίωση, είναι αυξημένο σε σχέση με το 2022 (58%), και το υψηλότερο από την έναρξη διεξαγωγής της έρευνας – με εξαίρεση το 2021, όταν είχε προσεγγίσει το 62%.

Επίσης άξιο αναφοράς είναι το γεγονός σχεδόν 2 στους 3 εκτιμούν ότι η ελκυστικότητα της Ελλάδας θα βελτιωθεί στα επόμενα τρία χρόνια. Το ποσοστό δε των θετικών εκτιμήσεων (67%), παρότι μειωμένο έναντι του 2022 (75%), είναι μακράν το υψηλότερο μεταξύ των υπό σύγκριση ευρωπαϊκών χωρών.

Τι άλλο απαιτείται

Στο πλαίσιο πάντως των προσπαθειών ώστε η Ελλάδα να βελτιωθεί περαιτέρω στον τομέα αυτό, μεταξύ των επιμέρους πολιτικών ελκυστικότητας, οι ερωτηθέντες προκρίνουν τις πολιτικές για την προσέλκυση

  • επιχειρήσεων (76%),
  • καινοτόμων δραστηριοτήτων (68%),
  • ανθρώπινου ταλέντου (64%),
  • κεντρικών γραφείων επιχειρήσεων (58%),
  • και τη δημιουργία κέντρων ανταγωνιστικότητας και κόμβων παγκόσμιας εμβέλειας (54%).