Επιχειρήσεις

Εργασία: Αρκετοί χρησιμοποιούν ήδη τις δυνατότητες του GenAI – σημαντικό έλλειμμα εκπαίδευσης

Αυτό σχολιάζει, μεταξύ άλλων ο CEO της Adecco, Denis Machuel με αφορμή μια τελευταία έρευνα γύρω από την Generative AI, τα εφόδια και τα οφέλη στην εργασία.

Από τη πλευρά ο επικεφαλής του Ομίλου σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία & Τσεχία Κωνσταντίνος Μυλωνάς εστιάζει – μεταξύ άλλων – στο μεγάλο έλλειμα εκπαίδευσης των εργαζομένων στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μέσα από πρωτοβουλίες καθοδήγησης, να εστιάσουν στην ενίσχυση εκείνων των ανθρώπινων χαρακτηριστικών που η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει, όπως οι διαπροσωπικές δεξιότητες και η ικανότητα ηγεσίας», τονίζει.

Γίνεται ήδη χρήση. Χάσμα Ελλάδος με ευρωπαϊκούς μέσους όρους

Σύμφωνα με τα τελευταία ευρήματα, μάλιστα, ενώ το 70% των εργαζομένων χρησιμοποιεί ήδη το GenAI στον χώρο εργασίας του, λιγότεροι από τους μισούς λαμβάνουν οποιαδήποτε μορφή καθοδήγησης από τους εργοδότες τους σχετικά με την χρήση του.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν με το 54% να δηλώνει πως εφαρμόζει το GenAI στην εργασία του.

Υπάρχει επίσης ένα σημαντικό χάσμα ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης του κάθε εργαζομένου, με το 76% των κατόχων πτυχίου να χρησιμοποιεί το GenAI έναντι μόλις του 51% εκείνων που έχουν ολοκληρώσει μόνο τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Επίσης, το 66% των διευθυντικών στελεχών είναι πιο πιθανό να λάβει καθοδήγηση για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε σύγκριση με το 32% των στελεχών που δεν έχει διευθυντική θέση.

Τέλος, το 57% των εργαζομένων δήλωσε ότι θα ήθελε να εκπαιδευθεί στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης – το οποίο είναι μια ευκαιρία για τους εργοδότες να προσεγγίσουν περισσότερο τους εργαζομένους τους.

«Με καλό μάτι» οι εργαζόμενοι, αν και πολλές θέσεις θα επηρεαστούν…

Το 62% των εργαζομένων έχει θετική στάση για την τεχνητή νοημοσύνη, δίνοντας ένα μήνυμα για ευρεία υιοθέτηση στην εργασία.

Μόνο το 7% των εργαζομένων πιστεύει ότι το GenAI θα μπορούσε να τους αντικαταστήσει, αν και πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν ότι πάνω από 300 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως θα επηρεαστούν με κάποιον τρόπο από την τεχνητή νοημοσύνη. Προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα, οι οργανισμοί θα πρέπει άμεσα να αναπτύξουν σε ευρεία κλίμακα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων.