Επιχειρήσεις

Είναι τελικά η Ελλάδα στις χώρες προτίμησης για τηλεργασία;

Τι υποδομές απαιτούνται, ποιες συνθήκες και ποια είναι τελικά τα κριτήρια επιλογής; Γιατί εμφανίζεται η Ελλάδα στην 32η θέση, βάσει έρευνας της εταιρείας κυβερνοασφάλειας NordLayer;

Πιο αναλυτικά, το προηγούμενο έτος, η εταιρεία δημιούργησε τον Παγκόσμιο Δείκτη Εξ Αποστάσεως Εργασίας (GRWI), ο οποίος αξιολογεί τις καλύτερες και τις χειρότερες χώρες για εξ αποστάσεως εργασία με βάση τέσσερα διαφορετικά κριτήρια: ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, οικονομική ασφάλεια, ψηφιακές και υλικές υποδομές και κοινωνική ασφάλεια.

Φέτος, η NordLayer αξιολόγησε 108 χώρες σε σχέση με τις 66 χώρες που είχε αξιολογήσει πέρυσι. Ακολουθούν οι 10 καλύτερες χώρες για εξ αποστάσεως εργασία σύμφωνα με τα φετινά δεδομένα:

  • Δανία
  • Ολλανδία
  • Γερμανία
  • Ισπανία
  • Σουηδία
  • Πορτογαλία
  • Εσθονία
  • Λιθουανία
  • Ιρλανδία
  • Σλοβακία

Η σύνθεση του δείκτη έγινε με αξιολόγηση και σύγκριση των χωρών, χρησιμοποιώντας τέσσερις άξονες δεικτών. Κάθε άξονας περιλαμβάνει διάφορα χαρακτηριστικά (υποάξονες) που βοηθούν στην αξιολόγηση της γενικής ελκυστικότητας στο πλαίσιο της απομακρυσμένης εργασίας:

1. Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο — υποδομές, ανταπόκριση και νομικά μέτρα.

2. Οικονομική ασφάλεια — τουριστική ελκυστικότητα, ευχέρεια στην αγγλική γλώσσα, κόστος ζωής και υγειονομική περίθαλψη.

3. Ψηφιακές και υλικές υποδομές — ποιότητα διαδικτύου και οικονομική προσιτότητα, ηλεκτρονικές υποδομές, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και φυσικές υποδομές.

4. Κοινωνική ασφάλεια — προσωπικά δικαιώματα, συμπερίληψη και ασφάλεια.

Που κατατάσσεται η Ελλάδα;

Τα νομικά μέτρα (1η), η ικανότητα απόκρισης (3η) και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (6η) καθιστούν την Ελλάδα έναν εξαιρετικό προορισμό για τηλεργασία.

Ενώ το ελαφρώς υψηλό κόστος ζωής (70η) είναι ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη, έχει καλές επιδόσεις όσον αφορά την τουριστική ελκυστικότητα (8η) και την επάρκεια στην αγγλική γλώσσα (16η).

Στον τομέα της υγείας, η Ελλάδα έχει ακόμα δρόμο, έως ότου να γίνει ένας ιδανικός προορισμός για εργασία, γεγονός που αποδεικνύεται από την 52η θέση που καταλαμβάνει στον παγκόσμιο δείκτη. Το ίδιο ισχύει και για την ποιότητα του διαδικτύου, καθώς βρίσκεται στην 52η θέση με βάση τον παγκόσμιο δείκτη.

Πώς ανταποκρίνεται η Ελλάδα συγκριτικά με άλλες χώρες στην ευρύτερη περιοχή;

Σε σχέση με τις γειτονικές της χώρες, η Ελλάδα έρχεται δεύτερη (32η) μετά τη Μάλτα (30η) όσον αφορά γενικότερα την ποιότητα της εξ αποστάσεως εργασίας. Κατατάσσεται υψηλότερα από την Κύπρο (35η), τη Ρουμανία (38η) και τη Βουλγαρία, η οποία βρίσκεται στην 42η θέση.

Η Μάλτα βρίσκεται σε υψηλότερη θέση χάρη στις προηγμένες φυσικές υποδομές της (8η). Διαθέτει πιο φιλόξενη ατμόσφαιρα για τους ψηφιακούς νομάδες λόγω της επάρκειας στην αγγλική γλώσσα (1η).

Παρόλα αυτά, η Ελλάδα κατέχει υψηλότερη βαθμολογία στον τομέα της τουριστικής ελκυστικότητας (8η έναντι 10η). Η Μάλτα κατατάσσεται, επίσης, πολύ χαμηλότερα όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (6η έναντι 42η) και την ικανότητα απόκρισης (3η έναντι 20η), ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα σε αυτές τις δύο κατηγορίες.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι και οι πέντε χώρες (Ελλάδα, Μάλτα, Κύπρος, Ρουμανία και Βουλγαρία) κατέλαβαν υψηλή θέση ως προς την τουριστική ελκυστικότητα. Ωστόσο, η Ρουμανία αποτελεί πιο ελκυστικό προορισμό για τους ψηφιακούς νομάδες, που αναζητούν φθηνότερους προορισμούς εξ αποστάσεως εργασίας, καθώς έχει το χαμηλότερο κόστος ζωής στην περιοχή (39η).

Σχετικά με τον δείκτη ασφαλείας, η Ρουμανία προηγείται (21η), ακολουθούμενη από την Κύπρο (25η) και τη Βουλγαρία (35η), ενώ η Μάλτα και η Ελλάδα βρίσκονται στην 41η και 61η θέση αντίστοιχα.