Επιχειρήσεις

Η «προκρούστειος κλίνη» του νέου φορολογικού νομοσχεδίου

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο έχει ως στόχο να πατάξει την φοροδιαφυγή, ιδιαίτερα ανάμεσα στους μικρούς ελεύθερους επαγγελματίες. Αν όμως δεν μπορούμε να πιάσουμε τον στόχο υψώνουμε τον πήχη για να περάσει. Ο πήχης μπήκε στα 10.400 ευρώ (και κάτι ψιλά) προφανέστατα από τις αναγωγές εισοδημάτων που έκανε η ΑΑΔΕ. Αυτό ήταν και η απλούστερη λύση που θα μπορούσε να κάνει το υπουργείο Οικονομικών για να πατάξει την φοροδιαφυγή. Ήταν όμως και πιο σωστή;

Διαφορετικές κατηγορίες που δεν μπορούν να ομαδοποιηθούν

Όμως ανάμεσα στις επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες υπάρχουν εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, ένας καλλιτέχνης μπορεί να βγάλει σε μία σεζόν 100 χιλ. ευρώ και στην άλλη σεζόν να μην μπορεί να εργαστεί. Ο πολίτης αυτός προφανέστατα θα ζει με τα λεφτά που είχε βγάλει τον πρώτο χρόνο. Όμως τον δεύτερο χρόνο η εικόνα θα δείχνει ότι φοροδιαφεύγει. Τα τεκμήρια του εισοδήματός του δεν θα είναι ούτε μάχιμα ούτε τεκμαρτά. Στην ίδια κατηγορία υπάρχουν πολλές χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες από τον χώρο του τουρισμού και της εστίασης. Οι δημοσιογράφοι επίσης αποτελούν μία ιδιόμορφη κατηγορία που σε πολλές περιπτώσεις, λόγω της κρίσης του επαγγέλματος δεν μπορούν να φτάσουν στα επίπεδα αυτά (εάν δουλεύουν σε μία δουλειά).

Αλλά ακόμη και στις κατηγορίες που διαφαίνεται φοροδιαφυγή με την μη κοπή παραστατικών, υπάρχουν περιπτώσεις που τα χαμηλά εισοδήματα είναι πραγματικά. Για παράδειγμα ένας ηλεκτρολόγος ή υδραυλικός σε ένα μικρό περιφερειακό μέρος της Ελλάδας, δύσκολα θα καταφέρει να πιάσει το όριο αυτό.

Tι γίνεται με τις ετεροχρονισμένες πληρωμές και αμοιβές;

Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, κόβεται το παραστατικό στην τρέχουσα τιμή και η αμοιβή ετεροχρονίζεται σε 2-3 μήνες. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι αμοιβές μπορεί να μην πληρωθούν καν ή να πληρωθούν στη επόμενη χρήση. Και αυτές οι περιπτώσεις θα πρέπει να τεθούν υπό εξέταση κατά την Διαβούλευση του Νομοσχεδίου. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι αντίστοιχα νομοσχέδια είχαν εξεταστεί και στις προηγούμενες δεκαετίες που οι εργασιακές συνθήκες ήταν απλές. Τώρα που οι εργασιακές συνθήκες έχουν αλλάξει (και χωρίς έλεγχο από το Κράτος), θα πρέπει να εξεταστούν όλες οι νέες εργασιακές παράμετροι.

Στοχευμένες κινήσεις

Αυτό που θα μπορούσε να κάνει το Υπουργείο Οικονομικών είναι να εντοπίσει μέσω των στατιστικών της ΑΑΔΕ σε ποιους κλάδους και σε ποια εισοδήματα εμφανίζεται ‘φορολογικό κενό’ και να τα ελέγξει. Επίσης σε ότι αφορά τους υψηλά αμειβόμενους ελεύθερους επαγγελματίες και τις off shores, εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη συνεργασία και τότε θα πρέπει να εφαρμοστεί η μαχιμότητα των τεκμηρίων διαβίωσης.